PublicatiesWerkstad van gisteren is woonstad van morgen | Architectenweb Magazine #8 04-2015

image

Description

Transformatie van het naoorlogs kantoorvastgoed in Eindhoven

 • Date
  2015-04-22
 • Publisher
  Architectenweb Magazine #8
 • Author(s)
  Theo Hauben, Paul Diederen

De Groene Toren en voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting waren ooit moderne gebouwen. Deze gebouwen vervangen door iets dat nog moderner is, levert naar onze overtuiging geen betere stad op. De tragiek in de sloop-nieuwbouwbenadering is dat er blijkbaar geen betekenis gevonden kan worden in de bestaande context. Het is een wanhopige poging van bestuurders, ontwikkelaars en ontwerpers om met radicale vernieuwing de geschiedenis te wissen en de stad steeds van een nieuwe identiteit te voorzien.

De stad is nooit af, maar gebouwen zijn geen wegwerpproducten. Het secuur verbeteren van de stad geeft houvast. Plekken blijven herkenbaar, maar zijn tegelijk toekomstbestendig. Verhalen van vroeger krijgen een nieuwe betekenis voor de toekomst. Het aanpassingsvermogen van het stedelijke weefsel is enorm en de mogelijkheden bij een gebouwtransformatie zijn talrijk. Een stad wordt beter door de openbare ruimte te herwaarderen, op te knappen of uit te breiden en gebouwen te renoveren, te herbestemmen of te transformeren.

Bij de plannen voor de Groene Toren en voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting hebben wij aanknopingspunten in de bestaande stad gezocht en gevonden. Met programmatische aanpassingen, architectonische verbeteringen en stedenbouwkundige goede inbeddingen stellen wij een zorgvuldige en duurzame verbetering van de stad voor. Naoorlogse kantoorgebouwen kunnen volgens ons onderdeel zijn van de geschiedenis en toekomst van de stad.

Lees het hele item in Architectenweb #8, jaargang 3, april 2015.

PersInterview Plan B

image

Description

Geniet van de stad in al zijn schoonheid en lelijkheid

 • Date
  2015-03-23
 • Publisher
  Plan B
 • Author(s)
  Julia Salizhenko
 • Website

In mei van dit jaar wordt wederom een grootschalige architectonische evenement georganiseerd: Internationaal Festival CANactions.

Een belangrijk onderdeel van het festival is de workshop waar architecten, stedenbouwkundigen, economen, sociologen en iedereen die geïnteresseerd is in het fenomeen stad aan kunnen deelnemen. Dit jaar wordt gewerkt aan een strategie voor Telycka, een post-industrieel gebied aan de rand van het centum van Kiev.

We spraken met de curator van workshop, de Nederlandse architect en stedenbouwkundige Theo Hauben. Welke potentie ziet hij in Kiev? Hoe zal de stad zal veranderen in de toekomst? Wat zijn de kernwaarden van nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen?

Zie volledige interview in het Oekraïens op de weblog Plan B.

PublicatiesDe toekomstige stad staat er al | Renda 2015 1

image

Description

Transformatie van bestaande gebouwen

 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  Paul Diederen
 • Date
  2015-01-26
 • Editors
  Joop van Vlerken, Janneke Klunder
 • Publisher
  Uitgeverij Æneas - Renda
 • Author(s)
  Theo Hauben
 • Website

Transformatie van gebouwen kan niet op een dogmatisch manier van financiering, met traditionele toepassing van techniek en met een strikte ontwerpmethode. Bij transformatieopgaven wordt van vastgoedeigenaren, bouwers en ontwerpers een heel andere houding gevraagd. Niet vastgoedwaarde op korte termijn, maar de gebruikswaarde op langere termijn is maatgevend. Niet een bouwsysteem is het uitgangspunt, maar het bestaande gebouw dicteert de bouwmethode. Vorm volgt functie wordt vorm zoekt functie.

PublicatiesDe bouw moet stad omarmen om zichzelf te redden | FD nov14

image

Description

Bestaande gebouwen in steden nieuwe bestemming geven levert meer rendement op dan nieuwbouw in lege weilanden

 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  Paul Diederen
 • Date
  2014-11-05
 • Publisher
  Het Financieele Dagblad
 • Author(s)
  Theo Hauben, Paul Diederen
 • Website

Het probleem van de leegstand wordt bemoeilijkt door de crisis in de hele bouwketen, een keten die vooral is ingericht op grote nieuwbouwprojecten in lege weilanden. Renovatie, herbestemming en gebouwtransformatie zijn tot nog toe marginale onderdelen geweest van de bouw. De recessie bij gemeentes, beleggers, aannemers, architecten en de leegstandproblematiek zijn echter niet op te lossen met een denkwijze die het heeft veroorzaakt. Wij vinden dat de broodnodige vernieuwing in de bouwsector én het oplossen van de enorme leegstand juist goed samengaan. ZIe PDF.

PublicatiesSchool als basis

Description

Realiseerbare scenario’s voor hoogwaardig basisonderwijs in Noord-Nederland

BCN-Drachten, BMC, PAU, BAM Utiliteitsbouw en De Zwarte Hond zijn bij elkaar gaan zitten om kennis en ervaring met betrekking tot scholenbouw te delen. In de dagelijkse praktijk zien zij veel schoolbesturen en gemeentes worstelen met de opdrachtformulering voor een nieuwe school of aanpassing van een bestaande school. De problematiek rond demografische krimp, vergrijzing en ontgroening maken de situatie erg complex in Noord-Nederland. In elk dorp en in iedere wijk lijkt zich een unieke situatie voor te doen.

School als basis is een eerste bundeling van de samenwerking en geeft beknopt de zienswijze en werkwijze weer. In de hoofdstukken Onze observaties en Onze visie beschrijven en interpreteren we de context. In het hoofdstuk Onze aanpak wordt de werkwijze uiteengezet en kunt u zien wat we kunnen betekenen in elke fase van een onderwijsvernieuwingsproces. Als bijlage is het OnderwijsTeam-Handboek toegevoegd. Dit handboek vormt de leidraad om in elke situatie tot een gepaste oplossing te komen.

Deze publicatie is nadrukkelijk bedoeld om een dialoog te starten én school- en gemeentebestuurders te laten kennis maken met een instrumentarium waarmee afgewogen beslissingen kunnen worden genomen. Ouders, docenten, leerlingen en buurtbewoners kunnen eenvoudig worden betrokken in het proces van het bouwen of aanpassen van een nieuwe of bestaande school.

Zie publicatie voor meer informatie.