2016-03-31Souper #73

Souper #73

Gebiedsmanager van de wijk Middelland Lot Mertens (Gemeente Rotterdam) en hoofd stedenbouwkundige van Dienst Stadsontwikkeling Mattijs van Ruijven (Gemeente Rotterdam) zaten bij ons eind maart aan tafel. Het gesprek in restaurant Huson ging natuurlijk over verschillende vormen van stadsontwikkeling.

Lot noemt zichzelf wijkjutter en in die hoedanigheid heeft ze onder andere een belangrijk aandeel gehad bij de opzet van de Spoortuin, Essenburgpark en Mooi, mooier Middelland. Mattijs van Ruijven werkt sinds 12 jaar bij de gemeente en heeft in deze tijd ongeveer aan alle stadsdelen afzonderlijk gewerkt. Nu mag hij over de stad als geheel nadenken. Lot en Mattijs kennen de stad erg goed, maar werken vanuit totaal verschillende invalshoeken. Terwijl Lot spontane ontwikkelingen tracht op te schalen, probeert Mattijs de hoofdlijnen van beleid in te bedden in de wijk. Het kost beiden veel overtuigingskracht om anderen mee te nemen in hun denk- en handelwijze.

Waar komen deze twee verschillende aanpakken bij elkaar? Hoe kunnen ze gebruik maken van elkaar kracht? Dit waren de belangrijkst vragen van de avond. Na zo’n avond geloof je in een stad van spontane ontwikkelingen én in de beredeneerde stad.