2016-03-14Souper #72

Souper #72

De laatste maandag van februari hebben we heerlijk gegeten in restaurant Huson met Nathalie de Vries (architect/ partner MVRDV) en Rients Dijkstra (stedenbouwkundige/ partner MAXWAN).

De discussie spitste zich toe op de 'Publieke architect'. Nathalie als voormalig Spoorbouwmeester en nu als voorzitter van de BNA, Rients als Rijksadviseur Infrastructuur & Stad en Hoogleraar Urban Design op de TUD hebben ruime ervaring met het vervullen van functies in het maatschappelijke veld. Zij vertelde ons dat bruggen slaan tussen marktpartijen, kennisinstellingen en publieke organisaties geen sinecure is. Het vertrouwen in architecten en stedenbouwkundige ontwerpers is schokkend laag.

Duidelijk deze avond werd dat het vertrouwen niet hersteld kan worden op de manier hoe we nu bezig zijn binnen de disciplines. De ‘Publieke architect’ heeft als zware taak om connectie te maken met alle andere partijen in de keten. Een nog zwaardere taak is haar eigen professie te openen voor de buitenwereld.