2009-06-09Agenda Rotterdam

Agenda Rotterdam

De opstellers van Agenda Rotterdam presenteerden vandaag de architectuuragenda voor Rotterdam aan wethouder Rick Grashof (Cultuur & Participatie) en directeur Stadsontwikkeling Astrid Sanson.

Download Agenda Rotterdam: PDF

Agenda Rotterdam is opgesteld door een nieuwe generatie Rotterdamse architecten, verenigd onder de naam generatie 3.0. Deze generatie heeft zich het afgelopen decennium in de stad gemanifesteerd en voelt zich sterk verbonden met Rotterdam. De oprichters en naamgevers van deze architectenbureaus wonen in deze stad, werken er en voeden er hun kinderen op. Zij zien het bouwen in Rotterdam als een belangrijke uiting van de hedendaagse cultuur.

Artikel NRC 29 jan 2009