2017-11-01Souper #89

Souper #89

Eind oktober hadden wij een mooi Souper met Michiel Rexwinkel (oprichter Greenchoice/ investeerder groene energieprojecten energie) en Dirk Sijmons (oprichter/ partner H+N+S landschapsarchitecten). Nieuwe Energie was het thema van de avond.

Michiel Rexwinkel richtte met twee compagnons zestien jaar geleden energiebedrijf Greenchoice op. Hun ambitie was en is: een schonere wereld door het gebruik van duurzame energie. Greenchoice levert die energie, maar laat klanten ook zelf hernieuwbare energie opwekken. In 2002 kreeg de eerste klant zonnepanelen, in 2004 werd de eerste windmolen geplaatst (aan de A4 bij Schiphol, je kent ‘m wel, hij is nu meer zendmast dan windmolen). Na één jaar had Greenchoice 5.000 klanten, nu zijn dat er meer dan 400.000. Michiel is nog wel aandeelhouder maar werkt inmiddels buiten Greenchoice aan diverse andere groene energieprojecten, ook buiten Nederland.

Bij Dirk gaan ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek hand in hand. Binnen H+N+S richt Dirk zich de laatste jaren vooral op duurzame energie en de ruimtelijke consequenties en kansen daarvan. Onder aanvoering van hem verschijnt in 2014 de publicatie Landschap en Energie waarin de ruimtelijke consequenties van de overgang naar duurzame energie met behulp van een aantal scenario’s wordt onderzocht. Voor de Biennale 2016 onderzocht hij samen met diverse bedrijven en overheden onder de noemer '2050 An Energetic Odyssey’ hoe diepgaand de energietransitie van fossiel naar hernieuwbare energiebronnen feitelijk is.

Michiel en Dirk kende elkaar niet. Zonder ons vooraf te realiseren hadden we deze avond een ongekende hoeveelheid kennis aan tafel gebundeld over een nieuw energiesysteem. Michiel en Dirk vertelde ons met een aanstekelijk enthousiasme hoe we een slimmer en mooier land kunnen worden. Wij als gastheren werden er stil van.