PublicatiesKleur in beeld

Description

De rol van kleur in ons dagelijks leven

 • Client
  ArtEZ press
 • Date
  2011-07-23
 • Editors
  Jan Brand, Anne van der Zwaag
 • Publisher
  Terra Lannoo & ArtEZ press
 • ISBN
  9789089890948
 • Author(s)
  o.a. A. Platteel, L. Edelkoort, B. Vinken, G. Staal, A. Betsky, B. Loostma, M. Bruinsma, R. Koolhaas, T. Metz, M. van Gessel, M. Vos, T. Hauben
 • Website

Mijn artikel Trage kleur is geplaatst in een bijzonder compleet werk over een veelomvattend onderwerp: kleur. Kleur speelt een belangrijke rol in bijna alle aspecten van ons dagelijks leven. Vanaf het moment dat we opstaan totdat we weer naar bed gaan maakt kleur, bewust of onbewust, integraal deel uit van ons leven en onze leefomgeving.

De publicatie bevat bijdragen van gerenommeerde experts uit diverse disciplines zoals Lidewij Edelkoort, Akiko Fukai, Rem Koolhaas, Gert Staal en vele anderen.

Het boek is gemaakt in samenwerking met de Sikkens Foundation en is prachtig vormgegeven door Irma Boom.

Het boek is te koop bij: Terra Lannoo

PublicatiesOut there #1

Description

Opdrachtformulerende stedenbouw en daadkrachtige open stedenbouw

 • Client
  De Zwarte Hond
 • Date
  2011-07-23
 • Editors
  Theo Hauben
 • Publisher
  De Zwarte Hond
 • ISBN
  9789081733908
 • Author(s)
  Theo Hauben, Jeroen de Willigen, Inge Hagenbeuk
 • Website

Tekst en redactie cahier over stedenbouw en architectuur van De Zwarte Hond. De eerste uitgave gaat over opdrachtformulerende stedenbouw en daadkrachtige open stedenbouw.

Het boek is te bestellen op de website van De Zwarte Hond.

PublicatiesPostzegelmapje Stad van Nederland

Description

Toekomst in beweging

 • Lokatie
  NAI Rotterdam
 • Date
  2011-03-29
 • Editors
  NAi & Gummo
 • Publisher
  TNT & NAi
 • Author(s)
  MVRDV, Neutelings Riedijk, SeARCH, ZUS, HAU & SMV
 • Website

TNT Post en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) de postzegelreeks ‘Stad van Nederland’ gelanceerd, vernoemd naar de nieuwe permanente tentoonstelling van het NAi. Vijf toekomstprojecten uit ‘Stad van Nederland’ sieren de postzegels. Ter ere van de openstelling van de tentoonstelling op 1 juli 2011.

Hoe werkt het?
Ga naar de site van Toekomst in beweging en hou de postzegel voor de webcam. De ontwerpen komen dan tot leven in een driedimensionale presentatie.De postzegel, gebruikt of ongebruikt, kan worden geplakt op de gratis entree-kaart . De kaart geeft één persoon gratis toegang tot het NAi tussen 1 juli en 31 december 2011.

Postzegelmapje nr. 432A: Stad van Nederland is hier te koop.

OntwerpenGenealogie van het klavertje

Description

Uitwerking ruimtelijke typologie voor een C2c Casco

 • Program
  (Logistiek) bedrijventerrein, glastuinbouw, varkenshouderij, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  Thijs van Spaandonk
  David Dooghe
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  562000 m2
 • Date
  2008-09-30
 • Website

In het Masterplan Klavertje 4, Ruimtelijk Ontwerp voor het Cradle to Cradle (C2C) werklandschap van Greenport Venlo, wordt het klavertje als bouwsteen aangereikt waarmee op een concreet schaalniveau kan worden gewerkt aan C2C doelstellingen voor het gebied als geheel. De klavervorm als ruimtelijk principe vormt een sterk beeldmerk (imago) waar bedrijven zich mee kunnen identificeren en afficheren. Toch is de keuze voor de herkenbare klavervorm vooral bepaald door de ruimtelijke eigenschappen. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt (hallen ter grootte van tienduizenden vierkante meters) lijkt de configuratie van een klavertje een goede basis te kunnen vormen voor ruimtelijke kwaliteit en voor de toepassing van C2C principes. Deze C2C principes zijn onder andere het maximaal zelfvoorzienend maken van het werklandschap wat betreft energie en water, het efficiënt afwikkelen van verkeer en het creeëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Het klavertje biedt een perspectief voor al deze aspecten in een integraal ontwerp waarbij deeloplossingen voor water, energie en verkeer elkaar versterken. Het klavertje vormt in feite het C2C-casco op de stedenbouwkundige microschaal en biedt de voorzieningen die het mogelijk maken om bedrijven die zich hierin vestigen C2C-proof te maken. Doel van deze studie is om expliciet te maken wat de kernwaarden zijn van het klavertje en scherp te krijgen waar de grenzen van de flexibiliteit liggen.

De belangrijkste eigenschappen en kenmerken voor een klavertje zijn:
* Een klavertje bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit zes bedrijfsvelden (klaverbladen).
* Een klaverblad is bij voorkeur rechthoekig en heeft een uitgeefbaar terrein met een breedte van circa 260 meter (logistieke beukmaat).
* De klaverbladen zijn omzoomd door enkelbaans éénrichtingswegen die samen met een centrale rondweg het eenrichtingsverkeersysteem van het klavertje vormen.
* De klaverbladen zijn gerangschikt rond een aantrekkelijke centrale verblijfsruimte met bijzondere functies zoals gedeelde voorzieningen.
* De klaverbladen zijn onder een hoek van circa 20 graden ten opzichte van elkaar gepositioneerd waardoor wigvormige tussenruimtes ontstaan die zich openen naar het lanschap.
* Het klavertje is omzoomd door grondlichamen die voor een gesloten grondbalans zorgen en het klavertje van een landschappelijke inbedding voorzien.
* In het klavertje is meervoudig ruimtegebruik maximaal
* In het klavertje is het kleurgebruik van de bebouwing zeer terughoudend.
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van water en is niet aangesloten op het drinkwaternet.
* Het klavertje zorgt voor eigen zuivering van water en is niet aangesloten op het rioleringsnet
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van energie en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen.
* In het klavertje worden (bouw)materialen en reststoffen maximaal hergebruikt.

OntwerpenMasterplan Klavertje 4 Venlo

Description

C2C werklandschap Greenport

 • Program
  Logistiek bedrijventerrein (500 ha), glastuinbouw (250 ha), landschapsontwikkeling (1000 ha), recreatievoorzieningen, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Marco Vermeulen
  Dolf Nijssen
  Thijs van Spaandonk
  Mario Casciu
  Peter Botz
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  50000000 m2
 • Date
  2008-06-09

Venlo en omgeving willen als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle (C2C) gaan toepassen. De aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling, Floriade 2012 dient als precedent, maar de aanwezige (maak)industrie, logistiek en agribusiness leent zich bij uitstek voor een succesvolle toepassing van de principes van C2C. Klavertje 4 (K4) is een gebied ter grootte van ongeveer 5.000 hectare ten noordwesten van Venlo, gelegen tussen de snelwegen A73 en A67. In dit uitgestrekte gebied moet een dynamische zone van logistiek en agrarische bedrijvigheid worden ontplooid zonder dat dit leidt tot een onomkeerbare aantasting van de natuur waarin deze activiteiten zijn ingebed. De nieuwe bebouwing moet opgaan in het landschap waarbij een harmonisch en duurzaam evenwicht moet ontstaan in de samensmelting tussen economie en ecologie. In het masterplan zijn de verschillende functies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een meerwaarde kan ontstaan: het Agro Business Park. Hierin worden een groot aantal logistieke functies (distributie, handel, opslag) gecombineerd met faciliteiten voor productie en verwerking. Het doel is om niet alleen spullen te verplaatsen maar ook om waarde toe te voegen, deze direct te verhandelen en kennis hieromtrent te ontwikkelen. Dit betekent dat er combinaties worden gemaakt met de veiling en met kennisintensieve bedrijven die voorzien zijn op het terrein van de Floriade. Behalve deze programmatische combinatie ligt het voor de hand ook naar combinaties te zoeken in waterhuishouding, energiesystemen en infrastructuur

De kleinste bouwsteen van het masterplan is het klavertje. Dat lijkt zuiver metaforisch, maar dat is het niet. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt blijkt de configuratie van een klaver een goede basis te vormen waarin C2C doelstellingen eenvoudig kunnen worden toegepast. De klaverconfiguratie maakt het mogelijk om middels een eenrichtingssysteem de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Het klavertje heeft 70% uitgeefbaar terrein en 30% collectief gebied. Dit groen maken we functioneel voor de infiltratie van hemelwater vanaf de grote dakvlakken van de loodsen en vanaf de infrastructuur. Omdat de bebouwde bladen van het klavertje uiteengelegd worden, kan het groengebied tot diep in het werkgebied doordringen, tot nut en genoegen van werknemers, maar ook voor de aanleg van een langzaamverkeersnetwerk. In de stam van het klavertje bevindt zich een brede groenzone die wordt ingezet ter zuivering van het vervuilde water uit de omliggende gebouwen. Schoon water dat infiltreert in de bodem kan via bodempassages dienen als gietwater voor de kassen. Hiermee wordt de natuurlijke balans in het gebied gehandhaafd. Een centrale biovergasser in het plangebied zet snijafval uit de kassen en verwerkingsindustrie, varkensmest en groenafval uit het landschap en omliggende dorpen om in biogas. Het biogas wordt geleid naar warmtekrachtcentrales die elektriciteit en warmte leveren aan de werkclusters via het lauwwatersysteem.

Kijk hier voor de publicatie