PublicatiesDe toekomstige stad staat er al | Renda 2015 1

image

Description

Transformatie van bestaande gebouwen

 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  Paul Diederen
 • Date
  2015-01-26
 • Editors
  Joop van Vlerken, Janneke Klunder
 • Publisher
  Uitgeverij Æneas - Renda
 • Author(s)
  Theo Hauben
 • Website

Transformatie van gebouwen kan niet op een dogmatisch manier van financiering, met traditionele toepassing van techniek en met een strikte ontwerpmethode. Bij transformatieopgaven wordt van vastgoedeigenaren, bouwers en ontwerpers een heel andere houding gevraagd. Niet vastgoedwaarde op korte termijn, maar de gebruikswaarde op langere termijn is maatgevend. Niet een bouwsysteem is het uitgangspunt, maar het bestaande gebouw dicteert de bouwmethode. Vorm volgt functie wordt vorm zoekt functie.

PublicatiesDe bouw moet stad omarmen om zichzelf te redden | FD nov14

image

Description

Bestaande gebouwen in steden nieuwe bestemming geven levert meer rendement op dan nieuwbouw in lege weilanden

 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  Paul Diederen
 • Date
  2014-11-05
 • Publisher
  Het Financieele Dagblad
 • Author(s)
  Theo Hauben, Paul Diederen
 • Website

Het probleem van de leegstand wordt bemoeilijkt door de crisis in de hele bouwketen, een keten die vooral is ingericht op grote nieuwbouwprojecten in lege weilanden. Renovatie, herbestemming en gebouwtransformatie zijn tot nog toe marginale onderdelen geweest van de bouw. De recessie bij gemeentes, beleggers, aannemers, architecten en de leegstandproblematiek zijn echter niet op te lossen met een denkwijze die het heeft veroorzaakt. Wij vinden dat de broodnodige vernieuwing in de bouwsector én het oplossen van de enorme leegstand juist goed samengaan. ZIe PDF.

PublicatiesSchool als basis

Description

Realiseerbare scenario’s voor hoogwaardig basisonderwijs in Noord-Nederland

BCN-Drachten, BMC, PAU, BAM Utiliteitsbouw en De Zwarte Hond zijn bij elkaar gaan zitten om kennis en ervaring met betrekking tot scholenbouw te delen. In de dagelijkse praktijk zien zij veel schoolbesturen en gemeentes worstelen met de opdrachtformulering voor een nieuwe school of aanpassing van een bestaande school. De problematiek rond demografische krimp, vergrijzing en ontgroening maken de situatie erg complex in Noord-Nederland. In elk dorp en in iedere wijk lijkt zich een unieke situatie voor te doen.

School als basis is een eerste bundeling van de samenwerking en geeft beknopt de zienswijze en werkwijze weer. In de hoofdstukken Onze observaties en Onze visie beschrijven en interpreteren we de context. In het hoofdstuk Onze aanpak wordt de werkwijze uiteengezet en kunt u zien wat we kunnen betekenen in elke fase van een onderwijsvernieuwingsproces. Als bijlage is het OnderwijsTeam-Handboek toegevoegd. Dit handboek vormt de leidraad om in elke situatie tot een gepaste oplossing te komen.

Deze publicatie is nadrukkelijk bedoeld om een dialoog te starten én school- en gemeentebestuurders te laten kennis maken met een instrumentarium waarmee afgewogen beslissingen kunnen worden genomen. Ouders, docenten, leerlingen en buurtbewoners kunnen eenvoudig worden betrokken in het proces van het bouwen of aanpassen van een nieuwe of bestaande school.

Zie publicatie voor meer informatie.

PublicatiesOlympic Cities | S+RO 01-2012

Description

Geen onnozele Iconen

 • Team
  Theo Hauben
 • Date
  2012-01-27
 • Editors
  Jaap Modder (hoofdredactie)
 • Publisher
  Nirov
 • ISBN
  13846531 (ISSN)
 • Author(s)
  Theo Hauben
 • Website

Als evenement hebben de Olympische Spelen de rol van de wereldtentoonstelling volledig overgenomen. Waar voorheen de wereldtentoonstelling een beeld van de economische, sociale, culturele en technische voorspoed van de hoststad moest laten zien, staan tegenwoordig de inventieve architectuur en stedenbouwkundige ingrepen voor de Olympische Spelen vooraan in de citymarketing. Welke weerslag heeft dat (marketing)geweld op een stad?

Ga naar blogpost voor de tekst.

PublicatiesDe Kracht van vroeger voor later

Description

Herbestemmingsprojecten DiederenDirrix

 • Client
  Diederendirrix architecten
 • Team
  Theo Hauben
 • Date
  2011-07-23
 • Editors
  Theo Hauben, Jessica Sibbing
 • Publisher
  Diederendirrix architecten
 • Author(s)
  Merel Pit
 • Website

Redactie publicatie over de herbestemmingsprojecten in Eindhoven van Diederendirrix architecten. De publicatie is vormgegeven door vanRixtelvanderPut .

De publicatie is gratis te verkrijgen via info@diederendirrix.nl.