PublicatiesDe toekomstige stad staat er al | Renda 2015 1

image

Description

Transformatie van bestaande gebouwen

 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  Paul Diederen
 • Date
  2015-01-26
 • Editors
  Joop van Vlerken, Janneke Klunder
 • Publisher
  Uitgeverij Æneas - Renda
 • Author(s)
  Theo Hauben
 • Website

Transformatie van gebouwen kan niet op een dogmatisch manier van financiering, met traditionele toepassing van techniek en met een strikte ontwerpmethode. Bij transformatieopgaven wordt van vastgoedeigenaren, bouwers en ontwerpers een heel andere houding gevraagd. Niet vastgoedwaarde op korte termijn, maar de gebruikswaarde op langere termijn is maatgevend. Niet een bouwsysteem is het uitgangspunt, maar het bestaande gebouw dicteert de bouwmethode. Vorm volgt functie wordt vorm zoekt functie.

PublicatiesDe bouw moet stad omarmen om zichzelf te redden | FD nov14

image

Description

Bestaande gebouwen in steden nieuwe bestemming geven levert meer rendement op dan nieuwbouw in lege weilanden

 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  Paul Diederen
 • Date
  2014-11-05
 • Publisher
  Het Financieele Dagblad
 • Author(s)
  Theo Hauben, Paul Diederen
 • Website

Het probleem van de leegstand wordt bemoeilijkt door de crisis in de hele bouwketen, een keten die vooral is ingericht op grote nieuwbouwprojecten in lege weilanden. Renovatie, herbestemming en gebouwtransformatie zijn tot nog toe marginale onderdelen geweest van de bouw. De recessie bij gemeentes, beleggers, aannemers, architecten en de leegstandproblematiek zijn echter niet op te lossen met een denkwijze die het heeft veroorzaakt. Wij vinden dat de broodnodige vernieuwing in de bouwsector én het oplossen van de enorme leegstand juist goed samengaan. ZIe PDF.

PublicatiesEmbedded Urbanism

Description

Nieuwe plannen voor de oude Kuip

 • Client
  Rotterdamse Academie van Bouwkunst
 • Team
  Dennis Kaspori (The Maze Corporation)
 • In samwerking met
  Paul Kortooms, Roos Limburg, Michiel Moerland en Christian Rommelse (Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst).

  Grafisch ontwerp: PUNTPIXEL, Rotterdam
 • Lokatie
  Rotterdam
 • Date
  2011-12-01
 • Editors
  Theo Hauben, Dennis Kaspori
 • Publisher
  Eigen uitgave

Stedenbouwkundige processen worden steeds complexer. De ruimte is beperkt, het aantal betrokken partijen en belangen is daarentegen groot. De rol van de stedenbouwkundige ontwerper is daardoor aan verandering onderhevig. Dit project voor de Rotterdamse Academie van Bouwkunst had als doel om tot een nieuwe positie van de ontwerper binnen dat proces te komen.

Hoe kan dit beter dan door deze vraagstelling centraal te stellen binnen een onderwijsproject. Die kans kregen we van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Onder de titel Embedded Urbanism werd een team van studenten geformeerd dat zichzelf moest inbedden in een bestaand stedenbouwkundig proces. Het team kreeg de opgave om een pro-actieve ontwerppraktijk te ontwikkelen en moest haar eigen meerwaarde zien te definiëren.
De ‘oude’ Kuip werd als uitgangspunt genomen voor dit project.

Feyenoord en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Feyenoord ontstond op het Afrikaanderplein en heeft zichzelf altijd geprofileerd als een club van het volk. Maar de verhouding tussen deze twee partijen is al lang niet meer zo eenvoudig. Feyenoord is gegroeid en is groter dan Rotterdam. De club heeft een aanhang in heel Nederland en zelfs ver daarbuiten. Zij heeft zelfs de grootste aanhang van alle Nederlandse voetbalclubs. Feyenoord draagt Rotterdam uit buiten haar eigen stadsgrenzen.

Maar deze globale adhesie kan niet zonder lokale cohesie. Feyenoord en Rotterdam moeten deze verbinding niet alleen uitdragen maar deze ook intern blijven ontwikkelen en verstevigen.

De huidige plannen werden geanalyseerd, de belangrijkste stakeholders werden in kaart gebracht en naar hun mening gevraagd. Er werd gezocht naar de blinde vlekken, de knelpunten en de nog niet ontdekte mogelijkheden. Op basis van deze analyse werd gewerkt aan concrete ontwerpoplossingen om de oude Kuip een nieuwe plek te geven in de stedelijke dynamiek van Rotterdam-Zuid.

Binnen deze pro-actieve praktijk is het ontwerp geen product maar een proces. Het ontwerp dient als communicatiemiddel tussen de verschillende actoren. Het ontwerp als katalysator, of provocatie. Het gaat om het creëren van mogelijkheden in plaats van oplossingen.

Deze publicatie is de neerslag van dat proces. De getoonde ontwerpen moeten dan ook niet gezien worden als kant-en-klare oplossingen maar als ontwerpende verkenningen van het aanwezige krachtenveld.

PublicatiesKleur in beeld

Description

De rol van kleur in ons dagelijks leven

 • Client
  ArtEZ press
 • Team
  Dennis Kaspori (The Maze Corporation)
 • Date
  2011-07-23
 • Editors
  Jan Brand, Anne van der Zwaag
 • Publisher
  Terra Lannoo & ArtEZ press
 • ISBN
  9789089890948
 • Author(s)
  o.a. A. Platteel, L. Edelkoort, B. Vinken, G. Staal, A. Betsky, B. Loostma, M. Bruinsma, R. Koolhaas, T. Metz, M. van Gessel, M. Vos, T. Hauben
 • Website

Mijn artikel Trage kleur is geplaatst in een bijzonder compleet werk over een veelomvattend onderwerp: kleur. Kleur speelt een belangrijke rol in bijna alle aspecten van ons dagelijks leven. Vanaf het moment dat we opstaan totdat we weer naar bed gaan maakt kleur, bewust of onbewust, integraal deel uit van ons leven en onze leefomgeving.

De publicatie bevat bijdragen van gerenommeerde experts uit diverse disciplines zoals Lidewij Edelkoort, Akiko Fukai, Rem Koolhaas, Gert Staal en vele anderen.

Het boek is gemaakt in samenwerking met de Sikkens Foundation en is prachtig vormgegeven door Irma Boom.

Het boek is te koop bij: Terra Lannoo

TentoonstellingenThe Edge

Description

Biënnale Moskou

 • Client
  CANactions
 • Team
  Theo Hauben
  Jeroen de Willigen (DeZwarteHond)
  Matthias Rottmann (DeZwarteHond)
 • In samwerking met
  Wouter Rooijackers, Ivan Malinka, Anton Oliynyk, Katryna Babushkina, Vladimir Konovalov
 • Lokatie
  Russian Pavillion
 • Date
  2010-06-15
 • Editors
  Eugine Asse
 • Website

Tentoonstelling 26 - 30 mei 2010