PublicatiesWerkstad van gisteren is woonstad van morgen | Architectenweb Magazine #8 04-2015

image

Description

Transformatie van het naoorlogs kantoorvastgoed in Eindhoven

 • Date
  2015-04-22
 • Publisher
  Architectenweb Magazine #8
 • Author(s)
  Theo Hauben, Paul Diederen

De Groene Toren en voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting waren ooit moderne gebouwen. Deze gebouwen vervangen door iets dat nog moderner is, levert naar onze overtuiging geen betere stad op. De tragiek in de sloop-nieuwbouwbenadering is dat er blijkbaar geen betekenis gevonden kan worden in de bestaande context. Het is een wanhopige poging van bestuurders, ontwikkelaars en ontwerpers om met radicale vernieuwing de geschiedenis te wissen en de stad steeds van een nieuwe identiteit te voorzien.

De stad is nooit af, maar gebouwen zijn geen wegwerpproducten. Het secuur verbeteren van de stad geeft houvast. Plekken blijven herkenbaar, maar zijn tegelijk toekomstbestendig. Verhalen van vroeger krijgen een nieuwe betekenis voor de toekomst. Het aanpassingsvermogen van het stedelijke weefsel is enorm en de mogelijkheden bij een gebouwtransformatie zijn talrijk. Een stad wordt beter door de openbare ruimte te herwaarderen, op te knappen of uit te breiden en gebouwen te renoveren, te herbestemmen of te transformeren.

Bij de plannen voor de Groene Toren en voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting hebben wij aanknopingspunten in de bestaande stad gezocht en gevonden. Met programmatische aanpassingen, architectonische verbeteringen en stedenbouwkundige goede inbeddingen stellen wij een zorgvuldige en duurzame verbetering van de stad voor. Naoorlogse kantoorgebouwen kunnen volgens ons onderdeel zijn van de geschiedenis en toekomst van de stad.

Lees het hele item in Architectenweb #8, jaargang 3, april 2015.

OntwerpenHotel Mozaic

Description

Dezelfde plek, andere kamer, andere tijd

 • Program
  Hotel met kantoor en vergaderfaciliteiten
 • Client
  Copes Mooi B.V.
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Peter Botz
 • Lokatie
  Den Haag, Laan C. van Cattenburch,
 • Area
  1080 m2
 • Date
  2008-12-30
 • Website

Download het volledige projectboek (PDF) of reserveer hier een kamer.

Het nieuwe hotel kan de twee verschillende type bezoekers aan de Archipelbuurt in Den Haag herbergen: zakelijke gasten en vakantiegangers. Beide type gasten willen als tijdelijke bewoner een kamer eigen maken. De buurt met haar rijke historie is hiervoor als uitgangspunt genomen voor de afwerking van het hotel. De afzonderlijke hotelkamers vormen een decor om een eigen ervaring toe te voegen aan de wijk. Hierdoor ontstaat een ensemblehotel met verschillende personen in verschillende kamers met ieder een eigen verhaal. De kamers zijn hiervoor in basis somber uitgevoerd in herkenbare materialen met de kleuren wit, grijs en zwart. Elke kamer heeft slecht één enkel kleurdetail doormiddel van een fotobeeld op ware grote van een exterieur- of interieurfragment uit de nabije omgeving van het hotel. De fotobeelden vormen met de meubels een nieuw tafereel in de kamer. Soms zijn de fotobeelden direct herkenbaar door alleen uit het raam te kijken, voor andere beelden wordt het erg zoeken. Aangezien op elke kamer een ander uitsnede van de buurt is toegepast heeft men voorlopig genoeg redenen om terug te komen naar het hotel.

OntwerpenVilla Vestibule

Description

Ruimte tussen publiek en privaat

 • Program
  wonen
 • Client
  L. Deurwaarder
 • Team
  Theo Hauben
 • In samwerking met
  TWAI architectuur, Robin van Duin
 • Lokatie
  Warmenhuizen, Fabriekstraat
 • Area
  250 m2
 • Date
  2008-12-01

Download het volledige projectboek (PDF)

Het Noord-Hollandse dorp Warmenhuizen is ontstaan door de koppeling van een reeks terpen met een aarden wal. Door deze structuur ontstond er een grillig stratenpatroon van één doorgaande weg met veel doodlopende aftakkingen. De vaak diepe percelen aan deze structuur reikten vanaf de straat tot aan een sloot, waarover de boeren in het verleden hun producten vervoerden in dit waterrijke gebied. Veel percelen werden bijna volgebouwd met een schuur of bedrijfsruimte met dubbele ontsluiting en een woning. Sloten zijn inmiddels gedempt en vervangen door straten. Oude panden worden gesloopt en maken plaats voor vrijstaande woningen.

Deze voormalige bedrijfsruimte met woning aan een van de doodlopende aftakkingen, is door de jaren heen regelmatig aangepast. De huidige eigenaren woonden al enige jaren op de verdieping. De begane grond was in gebruik als ruime berging annex garage. Al in een vroeg stadium is besloten geen nieuwbouw te realiseren, maar het bestaande karaktervolle pand te verbouwen. Om meer buitenruimte te creëren is een aanbouw uit een recent verleden gesloopt. Het bouwvolume werd hiermee terugbracht naar de originele proporties. Binnen dit langgerekte bouwvolume is een nieuwe heldere functionele plattegrond ontworpen met een duidelijk herkenbare ruimtelijke uitwerking. De nieuwe woning heeft op de begane grond alle intieme vertrekken die ruimtelijk een groot contrast vormen met de grote open leefruimte op de verdieping. Alle ruimtes in de villa worden ontsloten door een strategisch gelegen tussenruimte, deze ruimte verbindt verticaal beide verdiepingen en verdeelt horizontaal op de begane grond bergen en slapen en op de verdieping eten en zitten.

De tussenruimte functioneert als een vestibule tussen straat en huis en kan via de voordeur in de zijgevel worden betreden. Deze vestibule is door de gebruikte materialen op de begane grond en het glazenhuis op de verdieping een gesloten formele ruimte tussen buiten en binnen, binnenkomen is hierdoor nog geen thuiskomen. Op de begane grond zijn de deuren in de vestibule anoniem gemaakt door ze mee te nemen in de houten betimmering van de wanden. Achter deze deuren liggen de slaapkamers en het toilet in elkaar genesteld. De variatie in de positie van de deuren in de wand geeft de mate van privacy aan. Derhalve liggen de slaapkamerdeuren dieper in de wand dan de deur van het toilet en de werkkamer. De afstand naar de hoofdslaapkamer vanuit de vestibule is het langst, waarmee deze ruimte de maximale privacy heeft. De trap in de vestibule, waarvan de eerste trede uitnodigend over de hele breedte van de hal is aangebracht, is samen met de wand naast de trap uitgevoerd in groen natuursteen. De materialisering zorgt voor een vloeiende beweging vanaf de voordeur naar de woonverdieping, terwijl de houten wanden op de begane grond de private ruimtes benadrukken. Op de verdieping wordt het groene natuursteen langs de trap omgevouwen tot een dressoir in de zitkamer en de houten wand van de vestibule wordt tot snijplank omgevouwen in de keuken.

OntwerpenDoorzon-badkamer

Description

Reorganisatie slaapverdieping

 • Program
  Badkamer
 • Team
  Theo Hauben
 • Lokatie
  Rotterdam, G.J. Mulderstraat
 • Area
  8 m2
 • Date
  2008-09-01

De bestaande verdiepingsplattegrond bestond uit onhandige en te kleine gesloten ruimtes. Daarbij was de badkamer vanuit alle slaapkamers alleen via de overloop te bereiken. Dit vond de huidige bewoonster allemaal niet handig. Uitgangspunten voor deze verbouwing waren het vernieuwen van de badkamer en het reorganiseren van de verdieping. Hiervoor is de badkamer vergroot en is deze ruimte, naast de overloop, de schakel tussen de slaapkamers aan de voor- en achterzijde van de woning. De nieuwe badkamer is toegankelijk vanuit beide slaapkamers en wordt hiermee een integraal onderdeel van de verdieping. Om dit te accenturen is in de lengte van de badkamer een zwart natuursteen blad gemaakt met daarin op hoogte een ligbad en een wasbak en op de grond vormt het natuursteen de douchebak. Door de schuifdeuren aan weerszijden van de badkamer loopt de nieuwe plattegrond nu door over de hele diepte van de woning en via de ramen in de gevels kan het daglicht maximaal de verdieping binnendringen. Deze openheid wordt benadrukt door een glazen wand tussen de overloop en de badkamer. De badkamer is niet meer te bereiken vanaf de overloop, maar door het glas wel te zien. Althans als de gebruiker van de badkamer (on)bewust de horizontale lamellen open laat staan.

OntwerpenTransformatie in de luwte

Description

Ontwikkelingsvisie Doornbos Noord

 • Program
  Sloop etagewoningen, nieuwe gezinswoningen, ouderenwoningen en winkelvoorzieningen
 • Client
  Woningcorporatie WonenBreBurg
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  David Dooghe
  Peter Botz
 • In samwerking met
  Bureau Lofvers
 • Lokatie
  Breda, wijk Doornbos
 • Area
  34041 m2
 • Date
  2008-01-25

Op de schaal van Breda zijn een aantal grote transformaties gepland. Deze hebben betrekking op een betere positionering van Breda op internationale schaal. Een aantal van deze ontwikkelingen zullen effect hebben op de ontwikkeling van de wijk Doornbos en omgeving. De positie van de wijken Doornbos en Linie verandert door grootschalige stedelijke transformaties langs de Spoorzone en in het stadscentrum. Parallel hieraan speelt een stedelijke herstructureringsopgave van stadsdeel de Hoge Vucht, waar Doornbos en Linie onderdeel van uitmaken. De twee wijken nemen daarin door hun ligging een uitzonderlijke positie in. Beide wijken zijn door de ringweg gescheiden van de noordelijk gelegen naoorlogse wijken. Bovendien zijn ze kleinschaliger van opzet en gebouwd in de vroeg naoorlogse periode.

De positie van Doornbos in het licht van de verschillende ontwikkelingen is gericht op het behoud van bestaande kwaliteiten en het versterken daarvan. Veel grootstedelijke transformaties in de directe nabijheid, zoals de sloop en verstedelijking van vrijwel heel Linie, onderschrijven van de lokale kwaliteiten en het eigen karakter van Doornbos (eengezinswoningen, groene kaders, op zich zelfstaand) zijn de inzet voor de strategie om Doornbos te ontwikkelen als een laagbouwwijk. Deze typologie kan allerlei verschillende gedaantes aannemen en varieert in haar verschijningsvorm van een grote villa, eengezinswoningen, voorachterhuizen of een bungalowtype. Zo kan er een nieuwe groene woonbuurt ontstaan bestaande uit voornamelijk eengezinswoningen voor uiteenlopende doelgroepen van huidige bewoners en nieuwkomers. Gestreefd wordt naar een ruimtelijke saamhorigheid in een groene stedelijke wijk.

Voor de ontwikkeling van buurtvoorzieningen is een uitzondering op de gekozen strategie van laagbouwontwikkelingen. De nadrukkelijke wens om dit buurtcentrum als wijkwinkelcentrum te profileren vraagt om een meer uitgesproken aanpak. Dit gebouw moet met kop en schouder boven de wijk uitsteken. Derhalve is hier gekozen voor een hybride blok met voorzieningen en appartementen.