Description

Realiseerbare scenario’s voor hoogwaardig basisonderwijs in Noord-Nederland

BCN-Drachten, BMC, PAU, BAM Utiliteitsbouw en De Zwarte Hond zijn bij elkaar gaan zitten om kennis en ervaring met betrekking tot scholenbouw te delen. In de dagelijkse praktijk zien zij veel schoolbesturen en gemeentes worstelen met de opdrachtformulering voor een nieuwe school of aanpassing van een bestaande school. De problematiek rond demografische krimp, vergrijzing en ontgroening maken de situatie erg complex in Noord-Nederland. In elk dorp en in iedere wijk lijkt zich een unieke situatie voor te doen.

School als basis is een eerste bundeling van de samenwerking en geeft beknopt de zienswijze en werkwijze weer. In de hoofdstukken Onze observaties en Onze visie beschrijven en interpreteren we de context. In het hoofdstuk Onze aanpak wordt de werkwijze uiteengezet en kunt u zien wat we kunnen betekenen in elke fase van een onderwijsvernieuwingsproces. Als bijlage is het OnderwijsTeam-Handboek toegevoegd. Dit handboek vormt de leidraad om in elke situatie tot een gepaste oplossing te komen.

Deze publicatie is nadrukkelijk bedoeld om een dialoog te starten én school- en gemeentebestuurders te laten kennis maken met een instrumentarium waarmee afgewogen beslissingen kunnen worden genomen. Ouders, docenten, leerlingen en buurtbewoners kunnen eenvoudig worden betrokken in het proces van het bouwen of aanpassen van een nieuwe of bestaande school.

Zie publicatie voor meer informatie.