2014-04-11Souper #53

Souper #53

Judith Bokhoven (logopediste & lijsttrekker Groen Links Rotterdam) en Petra Brouwer (UVA, Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis) waren maart onze gasten. Petra houdt zich bezig met architectuur in relatie met het karakter van een stad of land. De identiteit van Rotterdam was logische wijs het thema van de avond. Rotterdam is daar goed én slecht in. Enerzijds blijven we maar slopen en bouwen en lijken wij moeite te hebben met naoorlogse architectuur en stedenbouw. Tegelijkertijd komt Rotterdam door met name nieuwe projecten plots in allemaal hippe lijstjes terecht.

Judith en Petra deelde respectievelijk politieke en wetenschappelijke kennis over de stad. De discussie ging over de fysieke omgeving en tegenkijk over de organisatie van de stad. Beide dames hadden goede verhalen over hun ervaringen en interessante toekomstplannen.

Het eten bij Huson was wederom verrukkelijk!


Elke maand nodigen Daan Bakker (Daf-architecten), Jeroen de Willigen (DeZwarteHond), Jasper de Haan (architect) en ik een aantal collegae of interessante mensen uit om samen te eten, te drinken en te discussiëren over ons vak, de stad Rotterdam en aanverwante zaken.