2012-01-25Archipelago Kiev

Archipelago Kiev

De Dnjepr is een brede rivier met een reeks van groene eilanden. De rivier, of beter: het natuurgebied, scheidt de stad Kiev in twee gebieden. De oude stad op de linker oever en de nieuwe stad op de rechter oever. De rivier met de archipelago is voornamelijk een recreatiegebied voor de inwoners van beide stadsdelen. In de zomer wordt het gebied intensief gebruikt en daarom zijn er enkele kleinschalige functies aanwezig op de eilanden. Vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars willen graag de groene eilanden verder ontwikkelen. Dat is vreemd omdat in beide stadsdelen nog veel plek is om te (her)ontwikkelen.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Architectuur in Kiev heeft samen met het architectbureau Zotov&co een internationale stedenbouwkundige prijsvraag georganiseerd met als doel een integrale strategie te ontwikkelen voor de eilanden. Stedenbouw wordt haast niet bedreven in de Oekraïne en het is dus moedig om zo’n prijsvraag uit te schrijven en tracht te komen tot eerst een goede visie en dan pas bouwen. De winnaars worden betrokken bij toekomstige plannen voor de stad. Als één van de juryleden heb ik een vijftigtal plannen moeten beoordelen.

Uiteindelijk hebben wij een drietal plannen kunnen aanwijzen die om een integrale manier de eilanden ontsluiten, conserveren en op een zorgvuldige manier ontwikkelingen mogelijk maken. Het is wellicht een begin tot een eerste aanzet voor een structurele aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling van Kiev.