2019-06-28Souper #102

img

Vier mooie gasten voor ons diner eind juni: Kristiaan Borret (stadbouwmeester in Brussel), Peter Vanden Abeele (stadsbouwmeester in Gent), Erik Pasveer (Stadsbouwmeester in Den Haag) en Ton Schaap (o.a. supervisor Zuidas en Stadsstedenbouwer in Enschede). Jeroen de Willigen was een van de gastheren deze avond en hij is stadbouwmeester in Groningen. Een tafel vol mannen met een gecompliceerde, verantwoordelijke baan in hun eigen stad.

Kristiaan, Peter, Erik en Ton vertelde ronduit over hun publieke rol, relatie tot de politiek en welke instrumenten zij hebben om hun stad te verbeteren en mooier te maken. Elk stad heeft haar eigen politieke cultuur, economie, ruimtelijke structuur en historie. En elke stad heeft andere ruimtelijke uitdagingen. Door het benoemen van de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillen in Brussel, Gent, Den Haag, Amsterdam, Enschede en Groningen werd de complexiteit van hun werkzaamheden duidelijk.

Het was een erg mooie avond waarin door onze gasten vol liefde over de stad en stedelijke ontwikkelingen werd gepraat. Met grote alertheid en zeer zorgvuldig voeren Kristiaan, Peter, Erik en Ton hun taken uit. Stap voor stap maken ze hun stad beter. Ik gun iedere stad een goede bouwmeester.

2019-05-29Souper #101

img

De laatste maandag van mei hebben we de draad weer opgepikt met een nieuw Souper en twee interessante gasten. Onderzoekster Beitske Boonstra en moderator Bart Cosijn legde ons haarfijn uit wat participatie betekent en wat we eraan hebben.

Dr. ir. Beitske Boonstra is oprichter van het onderzoeks- en adviesbureau BecomingPlanner. Daarnaast is zij parttime wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke). Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven in het ruimtelijke domein, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, en bijbehorende governance-capaciteiten. Beitske behaalde haar Master in Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft (2005) en haar PhD in Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Utrecht (2015). Haar dissertatie getiteld “Planning Strategies in an Age of Active Citizenship: A Post-structuralist Agenda for Self-organization in Spatial Planning” gaat in op de opkomst van burgerinitiatieven in ruimtelijke ontwikkeling en onderzoekt de consequenties die dit heeft voor de rol van ruimtelijke planners. Van 2006-2016 werkte Beitske als onderzoeker/ adviseur bij TNO Strategie en Beleid, waar zij onderzoek deed op de raakvlakken tussen ruimte, economie, technologie en procesinnovatie, en leer- en innovatieprocessen voor overheden organiseerde. Beitske is gastdocent aan meerdere Nederlandse universiteiten, regelmatig spreker op nationale en internationale conferenties en columnist voor Archined.

Ir. Bart Cosijn is gespreksleider, dagvoorzitter en Urban Dialogue expert. Bart studeerde cum laude af als architect aan de de Technische Universiteit Delft. Na 2 jaar werken bij architectenbureau Rijnboutt bleek de interactie tussen mensen hem meer te boeien dan die tussen baksteen en beton. In 2008 startte hij daarom zijn eigen praktijk voor het modereren van publieke bijeenkomsten en debatten, participatietrajecten en rondetafelgesprekken. Daarnaast adviseert Bart door het hele land overheden over participatie en democratie en verzorgt hij regelmatig trainingen in gespreksleiding. Bart is initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Burgertop Amsterdam en was eerder o.a. hoofdredacteur van Ruimtevolk, Debatcoördinator Beroepsvereniging BNSP en Lid adviesraad ‘Burgerbetrokkenheid en Participatie’ in Amsterdam.

Ik dacht dat burgerinitiatieven en participatiemaatschappij maatschappelijke fenomenen zijn van nu. Beitske en Bart maakt als snel duidelijk dat dit niet het geval. Met gildes en waterschappen zijn eeuwen geleden al maatschappelijke organisaties opgericht met een gemeenschappelijk doel waar mensen zich bij konden aansluiten. In onze complexe samenleving weten mensen zich opnieuw te organiseren, nu rond een bepaald thema, een bepaalde locatie of een afgebakend onderwerp. Dat is een positieve ontwikkeling en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid. Tegelijk ontstaan hierdoor nu ook veel situaties waarin mensen of partijen tegenover elkaar komen te staan. Eigenbelang versus maatschappelijke noodzaak is bijvoorbeeld snel een issue. Professionele kennis en kunde versus onderzoek van leken en intuïtieve gedachtes voed vaak het wederzijds wantrouwen. Bewust of onbewust lijken politiek en burgers alleen te handelen vanuit een verworven positie. Democratische processen en burgerparticipatie staan derhalve nog veel te veel tegenover elkaar. Beitske en Bart hebben ons geduldige uitgelegd dat deze twee organisatievormen elkaar juist goed aanvullen. Zij werken er beide elke dag hard aan om dat aan anderen duidelijk te maken.

2018-12-16Souper #100

img

Een bijzonder souper op zaterdag 15 december met zeer speciale gasten: onze eigen families.

Met Catherine, Hugo, Monica, Emile, Samantha, Ynte, Silke, Wopke, Daan (niet op foto), Jason (niet op foto), Joy (niet op foto), Resi en Tom hebben we een onvergetelijke avond gehad samen in restaurant Huson.

2018-11-30Souper #99

img

De laatste maandag van november was een souper met gasten uit Groningse gasten. Met architectuurhistoricus Cor Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen) en kunst- en architectuurhistoricus Peter Michiel Schaap (o.a Platform Gras) aten we bij restaurant Huson in Rotterdam.

Cor woont in Groningen en is hier hoogleraar Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, is hoofd van Expertise Center Architecture, Urbanism and Health (a-u-h.eu) en is bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Thomassen à Thuessink. Peter Michiel Schaap woont ook in Groningen. Hij is coördinator bij Platform GRAS. projectmanager, essayist en redacteur. Hij is initiator en organisator van het grote Building the Future of Health congres.

Beiden mannen weten veel over de relatie tussen architectuur, stedenbouw en gezondheid. Maar ze weten ook erg veel over de stad Groningen. Met de stadbouwmeester van Groningen aan tafel wisselde het gespreksonderwerp continu tussen de gezonde stad en de emotionele stad. En uitgepraat raakte we niet. De avond werd afgesloten in café Piek.

Elke maand nodigen Daan Bakker (Daf-architecten), Jeroen de Willigen (DeZwarteHond), Jasper de Haan (architect) en ik een aantal collegae of interessante mensen uit om samen te eten, te drinken en te discussiëren over ons vak, de stad Rotterdam en aanverwante zaken.

2018-10-31Souper #98

img

Maandag 29 oktober aten we met Margot Smolenaars (freelancejournalist en eindredacteur) en Bas van der Pol (directeur AIR) bij restaurant Oliva in Rotterdam.

Margot heeft zich als onderzoeksjournalist voor Vers Beton vastgebeten in de Rotterdamse bouw- & vastgoedwereld. De serie artikelen onder de noemer De Bouwende Macht geven een duidelijk beeld welke partijen allemaal een vinger hebben in de bouwpap.

Bas is directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam. Met zijn activiteiten houdt Bas het discours op het gebied van stadsontwikkeling, stedenbouw en architectuur gaande in Rotterdam. AIR zoekt bewust naar een goede relatie met marktpartijen en de gemeente om haar activiteiten breed in te bedden.

Met Margot als een buitenstaander en Bas als een insider van de Rotterdamse bouw- en vastgoedwereld hebben we een interessante avond gehad.