2018-10-01Souper #97

img

De laatste maandag van september waren twee klimaatmannen bij ons te gast. Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde EUR) en Hans Bolscher (adviseur en bestuurder bij allerlei initiatieven op het gebied van klimaat, nieuwe energie en groene financiering) gaven ons inzicht in het krachtenveld van een veranderende samenleving.

De agenda’s van Jan en Hans zijn gelijk: we moeten naar een gezonde, eerlijke en duurzamere samenleving. Jan en Hans denken echter totaal verschillend over hoe we dit voor elkaar moeten krijgen en hoe snel dit kan.

Hans, ex artsen zonder grenzen, ex directeur Max Havelaar, ex directeur IND, ex directeur Klimaat op het Ministerie van Economische Zaken en tegenwoordig fulltime klimaatadviseur bij o.a. Trinomics zoekt naar oplossingen die direct resultaat opleveren. Zo’n oplossing is niet per se interessant voor de langeretermijn, maar brengt dingen in beweging en maakt dingen los. Indien het publiek en de politiek er klaar voor zijn kan een volgende stap gezet worden. De manier van werken is: goed communiceren, onderzoeken en afstemmen van een probleem en een oplossing om vervolgens het volgende probleem weer op te pakken.

Jan, van origine een wiskundige, analyseert snel en zorgvuldig en onderbouwt zijn gedachtengoed met modellen. Deze zijn niet zomaar te weerleggen. Hij gaat alleen voor oplossing die ook op langeretermijn waarde hebben. Geen tussenoplossingen, maar meteen de juiste oplossing voor het juiste probleem. Hij start onderzoekscentra op diverse universiteiten, is betrokken bij bewegingen als Nederland Kantelt en Urgenda en is partner bij een nieuwe zorgverzekeraar. Hij is op deze manier niet alleen een prediker van een nieuw tijdperk, maar ook als onderzoeker, netwerker en ondernemer op zoek naar nieuwe kennis en (business)modellen.

Het was een bijzondere aangename avond bij restaurant Huson. Het krachtenveld bij bijvoorbeeld de energie-, voedsel-, bouw en zorgsector werd ons langzaam duidelijk deze avond. Complexe probleem werden met enthousiasme aan ons uitgelegd. Mogelijke oplossingen(srichtingen) werden nog enthousiaster gedeeld door onze gasten. Transitie is leuk!

2018-09-01Souper #96

img

Onderneemster Sabine Biesheuvel (algemeen directeur Bluecity) en wetenschapper Jan Willem van der Schans (Wageningen Economic Research) schoven eind augustus bij ons aan in restaurant Huson.

Sabine studeerde antropologie aan de UVA en werkte daarna o.a. als senior social business consultant. Zij is één van de initiatiefnemers en algemeen directeur van Bluecity ‘een zwembad vol mogelijkheden, een speeltuin voor circulaire bedrijven, waar we met brein, ballen, lef en lol afkoersen op ’n economie waarin afval niet bestaat’. Ze heeft enorme ervaring met het opzetten van structuren die de sociale impact vergroten en tot die tot een interessante business leiden.

Jan Willem studeerde aan de Erasmus University Rotterdam en aan The London School of Economics. Hij is senior bedrijfskundig onderzoeker bij het Wageningen Economic Research (het voormalige Landbouw Economisch Instituut). Jan Willem koppelt wetenschappelijke kennis aan praktijk trajecten en vice versa. Hij werkt vaak met beleidsambtenaren op lokaal en provinciaal niveau, maar ook met ondernemers in het voedselnetwerk van producent tot consument om ketens te verkorten en meer vraag gestuurd te maken.

Ideologie, wetenschap en business wisselende elkaar af in het gesprek in relatie tot cirkeleconomie, duurzaamheid, voedsel en stadsontwikkeling. Willem vertelde ons dat wetenschappers en ondernemers moeite hebben met elkaar. Hij functioneert tussen deze gebieden en moet zich continu verantwoorden aan beide kanten. Er ontstaan wel nieuwe ontwikkelingen, maar het duurt erg lang. Sabine bewijst dat ideologie en ondernemen goed samengaan. Bluecity is een slim concept met een zorgvuldige uitvoering en, niet onbelangrijk, het plezier dat de betrokken mensen hebben met het project. Intelligentie, doorzettingsvermogen en geduld zijn de drie belangrijkste eigenschappen van Sabine en Jan Willem.

2018-07-01Souper #95

img

De landschapsarchitecten Deborah Lambert (Felixx) en Harro de Jong (Buro Harro) waren eind juni te gast bij ons.

Met landschapsarchitecten heb je al bij voorbaat een goede avond. Ze zijn breed georiënteerd, intelligent en onwijs aardig. Deborah en Harro bevestigen dit beeld en in restaurant Huson hebben we dan ook een mooi gesprek bij een mooi diner.

De benadering van beide bureaus verschilt enorm. Felixx is erg internationaal georiënteerd. Deborah participeert met haar bureau vaak in internationale ontwerpteams. Ze winnen ook met enige regelmaat een tender. Grote thema’s als energie en de wateropgave pakken zij op met ambitieuze ontwerpoplossingen. Ze onderzoeken landschapsarchitectuur als een pragmatische utopische praktijk

Harro werkt met Buro Harro juist (bijna) alleen in Nederland en hij is meer van de actie in het hier en nu. Na een scherpe analyse en een helder concept wil hij het liefst direct beginnen met het creëren van plekken die meer betekenis geven aan het publieke domein of een private woonomgeving. Zijn betrokkenheid met zijn projecten gaat ver. Met veel energie en enthousiasme initieert hij ook eigen projecten in en rond zijn thuisbasis Arnhem.

In onze verstedelijkende wereld neemt betekenis van een landschapsarchitect sterk toe. Het was interessant om te horen hoe Deborah en Harro met duurzame, functionele en mooie leefomgevingen deze rol ook overtuigend claimen.

2018-05-30Souper #94

img

De laatste maandag van mei hadden wij ontwikkelaar Allard Leijten (Leyten Vastgoed) en Jules Hercules (Ovium) te gast. Een avondje over ontwikkelen en beleggen. Daar konden alle gastheren iets van leren op het terras van restaurant Huson.

Leyten Vastgoed is een zelfstandige vastgoedontwikkelaar en belegger. Zij beleggen hoofdzakelijk in zelfontwikkeld vastgoed met een eigen ontwikkel- en vastgoedmanagementorganisatie. Allard leidt samen met zijn broer het bedrijf dat mijns inziens hoogwaardige gebouwen realiseert. Ovium adviseert vastgoedbedrijven, multinationals en financiële instellingen. Jules heeft een verleden bij Robeco, Deloitte en Lips Capital Group en sinds 2008 is hij partner bij Ovium. Jules maakt voor diverse ontwikkelaars en beleggers een business case voor (her)ontwikkeling van een pand of plek.

In sneltreinvaart werd ons deze avond uitgelegd hoe financiering van vastgoed werkt. Het onderscheid tussen een familiebedrijf en een institutionele organisatie werd duidelijk. En ik had niet verwacht dat dit zo creatief kan zijn. Meer van dit soort gasten bij volgende soupers!

2018-05-01Souper #93

img

Eind april hadden we een Souper met twee Rotterdamse fotografen: Ossip van Duivenbode en Hans Werlemann.

Ossip (1981) studeerde Architectuurgeschiedenis en was daarna werkzaam bij AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam. Sinds 2010 is hij werkzaam als zelfstandig architectuurfotograaf. Hij fotografeert voor diverse architectenbureaus in Nederland. Hans (1948) is door allerlei baantje en toevalligheden fotograaf geworden. De indrukwekkende maquettes uit de beginperiode van O.M.A en het vroege werk van het bureau werden door hem op een imponeerde vastgelegd. Tot op heden fotograaft hij het werk van O.M.A. Twee oer-rotterdammers, twee ‘toevallige’ fotografen, twee totaal verschillende generaties.

Een mooi gesprek over fotografie en Rotterdam ontstond vanzelf aan tafel in restaurant Huson. Gedurende de avond kwamen meer overeenkomsten tussen Ossip en Hans aan het licht. Een aanstekelijk enthousiasme is niet aan leeftijd gebonden evenals het continu experimenteren in het vakgebied van fotografie.