2018-12-16Souper #100

img

Een bijzonder souper op zaterdag 15 december met zeer speciale gasten: onze eigen families.

Met Catherine, Hugo, Monica, Emile, Samantha, Ynte, Silke, Wopke, Daan (niet op foto), Jason (niet op foto), Joy (niet op foto), Resi en Tom hebben we een onvergetelijke avond gehad samen in restaurant Huson.

2018-11-30Souper #99

img

De laatste maandag van november was een souper met gasten uit Groningse gasten. Met architectuurhistoricus Cor Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen) en kunst- en architectuurhistoricus Peter Michiel Schaap (o.a Platform Gras) aten we bij restaurant Huson in Rotterdam.

Cor woont in Groningen en is hier hoogleraar Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, is hoofd van Expertise Center Architecture, Urbanism and Health (a-u-h.eu) en is bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Thomassen à Thuessink. Peter Michiel Schaap woont ook in Groningen. Hij is coördinator bij Platform GRAS. projectmanager, essayist en redacteur. Hij is initiator en organisator van het grote Building the Future of Health congres.

Beiden mannen weten veel over de relatie tussen architectuur, stedenbouw en gezondheid. Maar ze weten ook erg veel over de stad Groningen. Met de stadbouwmeester van Groningen aan tafel wisselde het gespreksonderwerp continu tussen de gezonde stad en de emotionele stad. En uitgepraat raakte we niet. De avond werd afgesloten in café Piek.

Elke maand nodigen Daan Bakker (Daf-architecten), Jeroen de Willigen (DeZwarteHond), Jasper de Haan (architect) en ik een aantal collegae of interessante mensen uit om samen te eten, te drinken en te discussiëren over ons vak, de stad Rotterdam en aanverwante zaken.

2018-10-31Souper #98

img

Maandag 29 oktober aten we met Margot Smolenaars (freelancejournalist en eindredacteur) en Bas van der Pol (directeur AIR) bij restaurant Oliva in Rotterdam.

Margot heeft zich als onderzoeksjournalist voor Vers Beton vastgebeten in de Rotterdamse bouw- & vastgoedwereld. De serie artikelen onder de noemer De Bouwende Macht geven een duidelijk beeld welke partijen allemaal een vinger hebben in de bouwpap.

Bas is directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam. Met zijn activiteiten houdt Bas het discours op het gebied van stadsontwikkeling, stedenbouw en architectuur gaande in Rotterdam. AIR zoekt bewust naar een goede relatie met marktpartijen en de gemeente om haar activiteiten breed in te bedden.

Met Margot als een buitenstaander en Bas als een insider van de Rotterdamse bouw- en vastgoedwereld hebben we een interessante avond gehad.

2018-10-01Souper #97

img

De laatste maandag van september waren twee klimaatmannen bij ons te gast. Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde EUR) en Hans Bolscher (adviseur en bestuurder bij allerlei initiatieven op het gebied van klimaat, nieuwe energie en groene financiering) gaven ons inzicht in het krachtenveld van een veranderende samenleving.

De agenda’s van Jan en Hans zijn gelijk: we moeten naar een gezonde, eerlijke en duurzamere samenleving. Jan en Hans denken echter totaal verschillend over hoe we dit voor elkaar moeten krijgen en hoe snel dit kan.

Hans, ex artsen zonder grenzen, ex directeur Max Havelaar, ex directeur IND, ex directeur Klimaat op het Ministerie van Economische Zaken en tegenwoordig fulltime klimaatadviseur bij o.a. Trinomics zoekt naar oplossingen die direct resultaat opleveren. Zo’n oplossing is niet per se interessant voor de langeretermijn, maar brengt dingen in beweging en maakt dingen los. Indien het publiek en de politiek er klaar voor zijn kan een volgende stap gezet worden. De manier van werken is: goed communiceren, onderzoeken en afstemmen van een probleem en een oplossing om vervolgens het volgende probleem weer op te pakken.

Jan, van origine een wiskundige, analyseert snel en zorgvuldig en onderbouwt zijn gedachtengoed met modellen. Deze zijn niet zomaar te weerleggen. Hij gaat alleen voor oplossing die ook op langeretermijn waarde hebben. Geen tussenoplossingen, maar meteen de juiste oplossing voor het juiste probleem. Hij start onderzoekscentra op diverse universiteiten, is betrokken bij bewegingen als Nederland Kantelt en Urgenda en is partner bij een nieuwe zorgverzekeraar. Hij is op deze manier niet alleen een prediker van een nieuw tijdperk, maar ook als onderzoeker, netwerker en ondernemer op zoek naar nieuwe kennis en (business)modellen.

Het was een bijzondere aangename avond bij restaurant Huson. Het krachtenveld bij bijvoorbeeld de energie-, voedsel-, bouw en zorgsector werd ons langzaam duidelijk deze avond. Complexe probleem werden met enthousiasme aan ons uitgelegd. Mogelijke oplossingen(srichtingen) werden nog enthousiaster gedeeld door onze gasten. Transitie is leuk!

2018-09-01Souper #96

img

Onderneemster Sabine Biesheuvel (algemeen directeur Bluecity) en wetenschapper Jan Willem van der Schans (Wageningen Economic Research) schoven eind augustus bij ons aan in restaurant Huson.

Sabine studeerde antropologie aan de UVA en werkte daarna o.a. als senior social business consultant. Zij is één van de initiatiefnemers en algemeen directeur van Bluecity ‘een zwembad vol mogelijkheden, een speeltuin voor circulaire bedrijven, waar we met brein, ballen, lef en lol afkoersen op ’n economie waarin afval niet bestaat’. Ze heeft enorme ervaring met het opzetten van structuren die de sociale impact vergroten en tot die tot een interessante business leiden.

Jan Willem studeerde aan de Erasmus University Rotterdam en aan The London School of Economics. Hij is senior bedrijfskundig onderzoeker bij het Wageningen Economic Research (het voormalige Landbouw Economisch Instituut). Jan Willem koppelt wetenschappelijke kennis aan praktijk trajecten en vice versa. Hij werkt vaak met beleidsambtenaren op lokaal en provinciaal niveau, maar ook met ondernemers in het voedselnetwerk van producent tot consument om ketens te verkorten en meer vraag gestuurd te maken.

Ideologie, wetenschap en business wisselende elkaar af in het gesprek in relatie tot cirkeleconomie, duurzaamheid, voedsel en stadsontwikkeling. Willem vertelde ons dat wetenschappers en ondernemers moeite hebben met elkaar. Hij functioneert tussen deze gebieden en moet zich continu verantwoorden aan beide kanten. Er ontstaan wel nieuwe ontwikkelingen, maar het duurt erg lang. Sabine bewijst dat ideologie en ondernemen goed samengaan. Bluecity is een slim concept met een zorgvuldige uitvoering en, niet onbelangrijk, het plezier dat de betrokken mensen hebben met het project. Intelligentie, doorzettingsvermogen en geduld zijn de drie belangrijkste eigenschappen van Sabine en Jan Willem.