PublicatiesOlympic Cities | S+RO 01-2012

Description

Geen onnozele Iconen

 • Date
  2012-01-27
 • Editors
  Jaap Modder (hoofdredactie)
 • Publisher
  Nirov
 • ISBN
  13846531 (ISSN)
 • Author(s)
  Theo Hauben
 • Website

Als evenement hebben de Olympische Spelen de rol van de wereldtentoonstelling volledig overgenomen. Waar voorheen de wereldtentoonstelling een beeld van de economische, sociale, culturele en technische voorspoed van de hoststad moest laten zien, staan tegenwoordig de inventieve architectuur en stedenbouwkundige ingrepen voor de Olympische Spelen vooraan in de citymarketing. Welke weerslag heeft dat (marketing)geweld op een stad?

Ga naar blogpost voor de tekst.

OntwerpenHotel Mozaic

Description

Dezelfde plek, andere kamer, andere tijd

 • Program
  Hotel met kantoor en vergaderfaciliteiten
 • Client
  Copes Mooi B.V.
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Peter Botz
 • Lokatie
  Den Haag, Laan C. van Cattenburch,
 • Area
  1080 m2
 • Date
  2008-12-30
 • Website

Download het volledige projectboek (PDF) of reserveer hier een kamer.

Het nieuwe hotel kan de twee verschillende type bezoekers aan de Archipelbuurt in Den Haag herbergen: zakelijke gasten en vakantiegangers. Beide type gasten willen als tijdelijke bewoner een kamer eigen maken. De buurt met haar rijke historie is hiervoor als uitgangspunt genomen voor de afwerking van het hotel. De afzonderlijke hotelkamers vormen een decor om een eigen ervaring toe te voegen aan de wijk. Hierdoor ontstaat een ensemblehotel met verschillende personen in verschillende kamers met ieder een eigen verhaal. De kamers zijn hiervoor in basis somber uitgevoerd in herkenbare materialen met de kleuren wit, grijs en zwart. Elke kamer heeft slecht één enkel kleurdetail doormiddel van een fotobeeld op ware grote van een exterieur- of interieurfragment uit de nabije omgeving van het hotel. De fotobeelden vormen met de meubels een nieuw tafereel in de kamer. Soms zijn de fotobeelden direct herkenbaar door alleen uit het raam te kijken, voor andere beelden wordt het erg zoeken. Aangezien op elke kamer een ander uitsnede van de buurt is toegepast heeft men voorlopig genoeg redenen om terug te komen naar het hotel.

OntwerpenVrijetijdskazerne

Description

Lokatieonderzoek Kazernegebied Venlo

 • Program
  Voetbalstadion, beurs- congres- evenementencentrum, casino, discotheek, hotel en parkeervoorzieningen
 • Client
  Gemeente Venlo (gedelegeerd opdrachtgever Investeren in Ruimte)
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  David Dooghe
  Thijs van Spaandonk
 • In samwerking met
  Investeren in Ruimte, RBOI
 • Lokatie
  Venlo, Garnizoenweg
 • Area
  196400 m2
 • Date
  2008-11-25

Sinds de Frederik Hendrikkazerne in 2003 is verlaten door Defensie heeft Venlo de beschikking over een strategisch stuk stad direct tegenover het centrum aan de overkant van de Maas. Het Kazerneterrein is het omheinde terrein aan de Kazernestraat, Horsterweg, Garnizoenweg en het spoorwegtracé ter hoogte van station Blerick.

Uitgangspunt van de ruimtelijke verkenning zijn nieuwe leisure- en pleasurevoorzieningen in het Kazernegebied. Een belangrijke functie is een nieuw voetbalstadion aangevuld met faciliteiten voor beursen en congressen, een casino, een (mega)bioscoop, een discotheek en een hotel. Deze activiteiten vormen samen een multifunctioneel complex dat uit één of meerdere gebouwen kan bestaan. Dat is echter niet de enige ambitie die we aan dit gebied mee kunnen geven. Naast een programmatische functie van leisure en zijn er ook ruimtelijke en stedenbouwkundige ambities te noemen. Zo ligt er nu de kans het herontwikkelde kazernegebied als een complementair element vorm te geven aan de andere zijde van de Maas, het kazerneterrein als tegenwicht tot de Venlose binnenstad. Een weerwoord aan de andere zijde van de Maas. Een derde belangrijke kans die ligt in de herontwikkeling van het kazerneterrein is het beter naar voren brengen van Venlo als vestingstad. Deze ambitie is al eerder uitgesproken in de Stadsvisie. Venlo was een vestingstad waarvan in de tegenwoordige tijd weinig herkenbare elementen terug te vinden zijn. Hier kan een kans liggen om hier verandering in te brengen.

OntwerpenRapid River

Description

Schetsontwerp indoor wildwatercentrum

 • Program
  Wildwaterbaan, surfwave, skimboardbaan en kids lazy river, canyoning met bezoekersfaciliteiten
 • Client
  Stichting Rapid River Eindhoven
 • Team
  Stijn Kemper
  Marco Vermeulen
  Theo Hauben
  Sander Bouw
  Mario Casciu
 • In samwerking met
  Bureau Bouwkunde Rotterdam, Arup Amsterdam
 • Lokatie
  Situatieloos
 • Area
  11190 m2
 • Date
  2008-02-06

Het ontwerp is een architectonische en bouwkundige aanzet tot een prototype voor een overdekt watersportcomplex voor professionele en recreatieve sporters. Het bouwwerk is zonder situatie ontworpen en dient derhalve als model op verschillende locaties in Nederland toepasbaar te zijn. Het complex bestaat uit drie ruimtelijke componenten: het waterlandschap, het voorzieningengebouw en de overkapping. Deze gebouwdelen hebben alle drie een afzonderlijk architectonische expressie.

Het waterlandschap is de begane grondvloer waarin alle waterattracties zijn verwerkt. Dit landschap in onder te verdelen in twee verschillende sferen: 'adventure' en 'beach life'. Het 'adventure' landschap bestaat een wildwaterbanen (geschikt o.a. voor kano en kajak) en een Canyoningparcour (combinatie van klimmen, springen, glijden, abseilen en door water waden). De grootste attractie is de wildwaterbaan, deze is opgedeeld in een lang parcours voor de recreanten en een kort parcours voor de geoefende kanoërs. Het verval is bij beide banen gelijk waardoor de moeilijkheidsgraad varieert. De gebruikers van de wildwaterbaan en het Canyoningparcour zijn gekleed in lichaambeschermende kleding waardoor het niet nodig is om deze omgeving te klimatiseren, in principe heerst hier dus het buitenklimaat. Dit is in tegenstelling tot 'beach life' zijde. Hier zijn de attracties ondergebracht in een ruimte met een binnenzwembadklimaat. Gebruikers zijn nagenoeg altijd schaars gekleed in deze ruimte. In het 'beach life' landschap zijn de surfwave (kunstmatige golf), skimboard- baan (kunstmatige stroom) en kids lazy river (mini wildwaterbaan) gesitueerd. Alle waterattracties aan beide zijden worden zowel functioneel als in beleving aaneen- gesmeed door een materiaal (beton) van een kleur (blauw) tot een duidelijk landschap.

Op dit waterlandschap, tussen de twee klimatenzones, staat het gebouw met de droge voorzieningen, zoals entree, horeca, les- en conferentieruimtes. Deze ruimtes hebben een normaal binnenklimaat. De organisatie van het gebouw komt voort uit een logische opeenvolging van programma onderdelen en vanaf alle ruimtes heeft men zicht op het waterland- schap. Het dakterras biedt een goed overzicht op de wildwaterbanen en is een ideale plek om de wedstrijden te volgen. In materiaal- gebruik refereert het houten gebouw tegelijkertijd aan zowel een strandpaviljoen als aan een chalet. Hiermee probeert het gebouw een brug te slaan tussen de verschillende culturen in het complex.

Het waterlandschap en het voorzieningen- gebouw worden omhult door een seriematig geconstrueerde transparante stolp. De stalen draagconstructie wordt tevens gebruikt voor de Highrope Course. Gevels en dak worden bekleed met transparante kunststof platen waardoor het waterland- schap overdag zo veel mogelijk natuurlijk licht krijgt. Door de toegepaste breed- kapconstructie te laten verspringen per travee ontstaat er een heel sculpturaal daklandschap.

PublicatiesLay-out 02 Waterpleinen

Description

Waterpleinen

 • Team
  Stijn Kemper
  Marco Vermeulen
  Theo Hauben
  Sander Bouw
  Mario Casciu
 • Date
  2007-10-31
 • Editors
  R. Brons, N. Siccama
 • Publisher
  Stimuleringsfonds voor Architectuur
 • Author(s)
  VHP, Urban Affairs
 • Website

Download hier Lay-out 02 PDF