2014-10-08Souper #58

Souper #58

Uitgever Simon Franke (directeur Trancity) en journalist Michiel van Raaij (hoofdredacteur Architectenweb) waren onze gasten van september in restaurant Huson. Alle heren aan tafel maken zich zorgen over de toekomst van architectuurkritiek in Nederland. Met de ervaren boekenman en ervaren redacteur van een internetplatform hebben wij een interessant gesprek gehad over de toekomst van vakjournalistiek. Rooskleurig is het allerminst.

De opkomst van de Nederlandse architectuur eind jaren tachtig gaat gepaard met het uitgeven van professionele vakliteratuur. Samen hebben zij het architectuurklimaat in ons land tot grote hoogte laten stijgen. Wij kunnen ons afvragen of de Nederlandse architectuur op haar retour is, maar met zekerheid is wel vast te stellen dat de Nederlandse vakliteratuur aan het wegkwijnen is.

Wellicht is dit ook niet zo vreemd als men bedenkt dat het verdienmodel van boeken nooit gebaseerd is geweest op de verkoop van boeken. Ondanks dat architecten zeer goede boekkopers waren in het verleden was het ontvangen van subsidie van diverse fondsen noodzakelijke op een boek te produceren. Door de crises is de verkoop minder en het subsidiegeld beperkt. Een transitie naar een nieuw verdienmodel lijkt haast onmogelijk met bestaande organisaties.

Architecenweb is een exponent van de huidige tijd. Met de dagelijks stroom aan berichten hebben zij zich prominent genesteld in de Nederlandse architectuurwereld. Zij hebben nog nooit subsidie aangevraagd voor hun kernactiviteiten. Maar met alleen leden en de verkoop van banners is het hoofd haast niet boven water te houden.

Simon en Michiel vertellen dat hun kernactiviteiten noodzakelijk zijn om op een andere manier geld te verdienen. Boeken en nieuws leveren immers geen geld op. Het organiseren van activiteiten rond een boek of rond een bepaald thema wel. Sponsoren, nu partners geheten, zijn hiervoor wel te porren. Maar hoe lang gaat dit werken? En hoe bewaak je onafhankelijkheid?

De avond eindigt met veel onbeantwoorde vragen. Een goed architectuurklimaat gaat toch samen met serieuze onafhankelijke journalistiek over het vak? Wij moeten toch in staat zijn om dit te organiseren?

Elke maand nodigen Daan Bakker (Daf-architecten), Jeroen de Willigen (DeZwarteHond), Jasper de Haan (architect) en ik een aantal collegae of interessante mensen uit om samen te eten, te drinken en te discussiëren over ons vak, de stad Rotterdam en aanverwante zaken.