Description

Herinrichting plein

 • Program
  49 Parkeerplaatsen
 • Client
  Buurtprojectgroep 't Ven in Strijp
 • Team
  Marco Vermeulen
  Theo Hauben
  Jaap Bekkers
 • Lokatie
  Eindhoven, Theresiaplein
 • Area
  1463 m2
 • Date
  2001-10-16

Momenteel wordt het kerkplein voor de St. Theresiakerk opgeknipt door een vijftal parkeereilanden, waardoor het nauwelijks functioneert als verblijfsruimte voor voetgangers. De traditionele rol van het kerkplein komt nog verder onder druk te staan nu er een dringende vraag naar nog meer parkeerplaatsen ligt. Voorstel is om een optimale parkeervoorziening aan een zijde van het plein te realiseren waardoor er zoveel mogelijk (verblijfs)ruimte direct voor de kerk overblijft. Daarnaast is de parkeervoorziening zo ingericht dat er een context wordt geboden die ook, of misschien zelfs meer, aanleiding biedt tot ontmoeting en uitwisseling. Het autoplein krijgt gestalte door het asfalt van de passerende Bredalaan het Theresiaplein op te trekken. In feite gaat het plein nu als poort voor de wijk fungeren, waar voortdurend bewoners en bezoekers vertrekken en arriveren. Om het autoplein te vitaliseren is een facilitair programma toegevoegd. Kleurrijke elementen, zoals brievenbussen en een telefooncel, verschijnen in de context van een zwart parkeerplein. Hierdoor ontstaat een soort dashboard dat in de avonduren kleurrijk oplicht. Het grondvlak wordt ter plekke van elk element zodanig vervormd dat beiden samensmelten. De elementen die normaal verloren in de openbare ruimte staan, worden nu wezenlijk onderdeel van het plein en dragen bij aan de sculpturale kwaliteit. Soms kan een vervorming ook herkend worden als zitelement, waarmee het plein voorziet in geconcentreerde verblijfsmogelijkheden. Met het optillen van een zijde van het plein vormt zich een lange bank voor wachtende busreizigers. Bij slecht weer kan geschuild worden in een dug-out die aan de pleinzijde als tribune fungeert. Het nieuwe Theresiaplein doet recht aan de moderne realiteit en draagt daarnaast wellicht zelfs bij aan de sociale cohesie in de wijk. De parkeerhaven is thuishaven geworden.