Description

Grenzeloze perspectieven voor de EUregio’s Eems-Dollard, Maas-Rijn en Scheldemond

 • Program
  Wonen, werken, recreatie, landbouw en infrastructuur
 • Client
  Voorland Hinterland is een initiatief van De Zwarte Hond, Spacevalue en GIDZ.
 • Team
  Theo Hauben
  Jeroen de Willigen (DeZwarteHond)
 • In samwerking met
  De Zwarte Hond, Spacevalue en GIDZ.
 • Lokatie
  EUregio’s Eems-Dollard, Maas-Rijn en Scheldemond
 • Date
  2012-11-23
 • Editors
  Theo Hauben, Jeroen de Willigen
 • Author(s)
  Theo Hauben, Dennis Moet, Marty van de Klundert, Jeroen de Willigen
 • Website

Deel I: Quickscan regio’s en hypothese ontwerpend onderzoek.

In de discussie over de toekomstige inrichting van Nederland is er een duidelijke focus op de Randstad en haar directe ommeland. Deze keuze is te waarderen, maar de ambities van West-Nederland dicteren ook de economische en ruimtelijke opgaven in de rest van het land. Wij denken dat met een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van verschillende grensregio’s een nieuwe input kan worden gegeven aan het debat over de inrichting van Nederland.

De specifieke kenmerken en soms wonderlijke eigenaardigheden hebben een grote invloed op het leven en handelen in een bepaalde streek. Door drie Euregio’s individueel te onderzoek worden de kwaliteiten en problemen van de regio’s afzonderlijk duidelijk. Maar door de regio’s ook met elkaar te vergelijken worden de mogelijke kansen en oplossingen per regio in een bredere context geplaatst. Tevens wordt duidelijk hoe universeel regionalisme is. Het territoriaal kapitaal is van cruciaal belang voor alle Euregio’s. De toekomst van grensregio’s ligt niet in het eindeloos beconcurreren van elkaar. Gezocht moet worden naar complementaire scenario’s. Terwijl op de schaal van Europa en Nederland men op zoek is naar een overkoepelende identiteit liggen op het schaalniveau lager genoeg ruimte voor een specifieke ontwikkeling.

Deze quickscan is een eerste opzet voor een ontwerpend onderzoek naar economisch-ruimtelijk kansen van de Euregio’s. Met ontwerpoplossingen voor verschillende economische, sociale, cul­turele en ruimtelijke vraagstukken wordt met het onderzoek Voorland Hinterland kennis gege­nereerd over de Euregio’s. Het doel is grote en kleine ruimtelijke opgaven op aansprekende wijze op de kaart te zetten en kan het debat over de Euregio’s een inhoudelijke input geven. Wij hopen met geïnteresseerde partners dit onderzoek te kunnen uitvoeren en te komen tot een aantal uitdagende ruimtelijke opgaven en ontwerpvisies die complementair zijn. Met een ontwerpend onderzoek naar territoriale cohesie voor de Euregio’s wordt het achterland het nieuwe voorland.

Zie publicatie voor meer informatie.