Description

Parkeren en wonen

 • Program
  Openbare parkeergarage en woningen
 • Client
  Gemeente Hoorn - sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Team
  Michel van der Velden
  Thijs van Spaandonk
  Theo Hauben
  Jaap Janssen
  Jaap Bekkers
  Ana Maria Ribeiro Lopes
  Marco Vermeulen
 • Lokatie
  Hoorn, J. Messchaertsstraat
 • Area
  13000 m2
 • Date
  2003-11-21

De RAC-locatie is een strategisch gelegen binnenterrein aan de rand van het karakteristieke centrum van Hoorn. Terwijl het historische centrum op loopafstand ligt, is de locatie met de auto binnen enkele minuten bereikbaar vanaf de snelweg. Het terrein is vanuit het historische centrum bezien nauwelijks zichtbaar, maar het terrein openbaart zich echter wel aan arriverende automobilisten. De gewenste parkeervoorziening wordt een entreeportaal voor de stad en is hiermee een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Uitgangspunt voor dit stedenbouwkundig onderzoek is de inpassing van een bovengrondse parkeervoorziening met een variabele capaciteit tot maximaal 450 parkeerplaatsen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de toekomstige parkeerdruk op de oostflank van de stad. Tevens is onderzocht of het parkeerprogramma kan worden uitgebreid met woningen en voorzieningen.
Het relatief besloten karakter van de locatie vereist bijzondere aandacht bij het ontwerp van woningen. Introvertheid is als vertrekpunt genomen de nieuw woningtypologie. De bestaande scholen worden herbestemt tot sfeervolle stadsappartementen. Het hoofdvolume aan de singel is tevens geschikt als representatieve entree tot de parkeervoorziening. Door deze entree zover mogelijk in de richting van het centrum te positioneren, wordt de psychologische afstand tussen de garage en het winkelkerngebied zo klein mogelijk gehouden.

VARIANT 1: HOORNSCHE SCHANS is een bovengronds parkeerdek in het verlengde van de invalsweg. De arriverende auto's worden op vanzelfsprekende wijze opgevangen voordat ze het centrum bereiken. Deze variant bewijst dat een bovengrondse garage mogelijk is zonder dat dit tot morfologische conflicten hoeft te leiden. Aan het parkeerdek kunnen kleinschalige voorzieningen toegevoegd worden.

VARIANT 2: ONDER DE TUINEN toont een woningdek van een verdieping dat boven de parkeervoorziening 'zweeft'. De woonvertrekken zijn georiënteerd op private tuinpatio's. Deze patio's staan in directe verbinding met een groen daklandschap dat alleen toegankelijk is voor bewoners. Iedere woning heeft een ruimte die zich verheft boven het woondek en uitkijkt over het semi-openbare groene daklandschap.

VARIANT 3: THUISHAVEN vormt de synthese tussen een parkeergarage en woningen. Het introverte karakter van de locatie wordt bij deze variant aangegrepen om hier een unieke stedelijke setting te creëren. Een mix van bijzondere woontypologieën in combinatie met atelierruimte, praktijkruimte en/of kleinschalige bedrijvigheid biedt condities voor een levendige en vlijtige omgeving op loopafstand van de binnenstad.