Description

Uitwerking ruimtelijke typologie voor een C2c Casco

 • Program
  (Logistiek) bedrijventerrein, glastuinbouw, varkenshouderij, infrastructuur
 • Client
  Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  Thijs van Spaandonk
  David Dooghe
 • In samwerking met
  VHP
 • Lokatie
  Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
 • Area
  562000 m2
 • Date
  2008-09-30
 • Website

In het Masterplan Klavertje 4, Ruimtelijk Ontwerp voor het Cradle to Cradle (C2C) werklandschap van Greenport Venlo, wordt het klavertje als bouwsteen aangereikt waarmee op een concreet schaalniveau kan worden gewerkt aan C2C doelstellingen voor het gebied als geheel. De klavervorm als ruimtelijk principe vormt een sterk beeldmerk (imago) waar bedrijven zich mee kunnen identificeren en afficheren. Toch is de keuze voor de herkenbare klavervorm vooral bepaald door de ruimtelijke eigenschappen. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt (hallen ter grootte van tienduizenden vierkante meters) lijkt de configuratie van een klavertje een goede basis te kunnen vormen voor ruimtelijke kwaliteit en voor de toepassing van C2C principes. Deze C2C principes zijn onder andere het maximaal zelfvoorzienend maken van het werklandschap wat betreft energie en water, het efficiënt afwikkelen van verkeer en het creeëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Het klavertje biedt een perspectief voor al deze aspecten in een integraal ontwerp waarbij deeloplossingen voor water, energie en verkeer elkaar versterken. Het klavertje vormt in feite het C2C-casco op de stedenbouwkundige microschaal en biedt de voorzieningen die het mogelijk maken om bedrijven die zich hierin vestigen C2C-proof te maken. Doel van deze studie is om expliciet te maken wat de kernwaarden zijn van het klavertje en scherp te krijgen waar de grenzen van de flexibiliteit liggen.

De belangrijkste eigenschappen en kenmerken voor een klavertje zijn:
* Een klavertje bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en maximaal uit zes bedrijfsvelden (klaverbladen).
* Een klaverblad is bij voorkeur rechthoekig en heeft een uitgeefbaar terrein met een breedte van circa 260 meter (logistieke beukmaat).
* De klaverbladen zijn omzoomd door enkelbaans éénrichtingswegen die samen met een centrale rondweg het eenrichtingsverkeersysteem van het klavertje vormen.
* De klaverbladen zijn gerangschikt rond een aantrekkelijke centrale verblijfsruimte met bijzondere functies zoals gedeelde voorzieningen.
* De klaverbladen zijn onder een hoek van circa 20 graden ten opzichte van elkaar gepositioneerd waardoor wigvormige tussenruimtes ontstaan die zich openen naar het lanschap.
* Het klavertje is omzoomd door grondlichamen die voor een gesloten grondbalans zorgen en het klavertje van een landschappelijke inbedding voorzien.
* In het klavertje is meervoudig ruimtegebruik maximaal
* In het klavertje is het kleurgebruik van de bebouwing zeer terughoudend.
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van water en is niet aangesloten op het drinkwaternet.
* Het klavertje zorgt voor eigen zuivering van water en is niet aangesloten op het rioleringsnet
* Het klavertje is maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van energie en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen.
* In het klavertje worden (bouw)materialen en reststoffen maximaal hergebruikt.