Description

Lokatieonderzoek Kazernegebied Venlo

 • Program
  Voetbalstadion, beurs- congres- evenementencentrum, casino, discotheek, hotel en parkeervoorzieningen
 • Client
  Gemeente Venlo (gedelegeerd opdrachtgever Investeren in Ruimte)
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  David Dooghe
  Thijs van Spaandonk
 • In samwerking met
  Investeren in Ruimte, RBOI
 • Lokatie
  Venlo, Garnizoenweg
 • Area
  196400 m2
 • Date
  2008-11-25

Sinds de Frederik Hendrikkazerne in 2003 is verlaten door Defensie heeft Venlo de beschikking over een strategisch stuk stad direct tegenover het centrum aan de overkant van de Maas. Het Kazerneterrein is het omheinde terrein aan de Kazernestraat, Horsterweg, Garnizoenweg en het spoorwegtracé ter hoogte van station Blerick.

Uitgangspunt van de ruimtelijke verkenning zijn nieuwe leisure- en pleasurevoorzieningen in het Kazernegebied. Een belangrijke functie is een nieuw voetbalstadion aangevuld met faciliteiten voor beursen en congressen, een casino, een (mega)bioscoop, een discotheek en een hotel. Deze activiteiten vormen samen een multifunctioneel complex dat uit één of meerdere gebouwen kan bestaan. Dat is echter niet de enige ambitie die we aan dit gebied mee kunnen geven. Naast een programmatische functie van leisure en zijn er ook ruimtelijke en stedenbouwkundige ambities te noemen. Zo ligt er nu de kans het herontwikkelde kazernegebied als een complementair element vorm te geven aan de andere zijde van de Maas, het kazerneterrein als tegenwicht tot de Venlose binnenstad. Een weerwoord aan de andere zijde van de Maas. Een derde belangrijke kans die ligt in de herontwikkeling van het kazerneterrein is het beter naar voren brengen van Venlo als vestingstad. Deze ambitie is al eerder uitgesproken in de Stadsvisie. Venlo was een vestingstad waarvan in de tegenwoordige tijd weinig herkenbare elementen terug te vinden zijn. Hier kan een kans liggen om hier verandering in te brengen.