Description

Concepten voor nieuwe typen huisvesting voor technologiebedrijven

 • Client
  Stichting Brainport
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  Thijs van Spaandonk
 • Lokatie
  Situatieloos
 • Area
  20000 m2
 • Date
  2007-12-14

WERKLANDSCHAP | De groene daken en gevels van de bedrijfs- en voorzieningengebouwen vormen tezamen een aantrekkelijk en ongekend werklandschap voor kenniswerkers. HOSPITALITY | Een compacte en horizontale ruimtelijke organisatie van de laboratoria en behandelkamers optimaliseert de synergie. Patiëntenverblijven met uitzicht en behandelkamers met een botanische tuin. KWEEKKAS | Met technieken uit de glastuinbouw wordt op eenvoudige maar doeltreffende wijze onderdak gecreëerd. Ondernemers kunnen naar eigen inzicht een inrichting maken.