Description

Landelijk wonen in hoge dichtheid; Het Brabantse stedenhuis

 • Program
  Regiospecifieke architectuur
 • Client
  Stimuleringsfonds voor Architectuur, SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)
 • Team
  Patrick Mollard
  Geoffrey Timmer
  Marco Vermeulen
  Theo Hauben
 • Lokatie
  Noord-Brabant
 • Area
  110 m2
 • Date
  2003-03-24

Het Brabantse landschap is failliet. Een traditie van intensieve agricultuur heeft de velden vergiftigd en systematisch is iedere vorm van arcadische identiteit weggeschoren. De Brabantse mythe die de provincie een landelijke ambiance toedicht staat echter nog steeds als een huis. De centrale ligging alsmede de erfenis van een fijnmazig wegennet garandeert tevens een goede bereikbaarheid. Dit duivelse pact tussen een archaïsch bestaan en de moderne realiteit is kenmerkend voor Brabant dat zich daarmee onderscheid van zowel de stedelijke als de landelijke regio's en vormt de sleutel tot haar populariteit als woonbestemming. Het is er Brabant dan ook alles aan gelegen om de mythe te huisvesten. Daarmee is tevens het kader gedefinieerd voor een opgave die geteisterd wordt door tegenstrijdigheden. Er ontstaat direct een paradox als tegemoet gekomen moet worden aan een massale behoefte aan extensief grondgebruik waardoor intensivering de enige optie is. Doel is om mythe en realiteit te verenigen en een woning te ontwikkelen die landelijk wonen in hoge dichtheid mogelijk maakt.

In de conventionele woning is het woonprogramma uitgesorteerd in kamertjes waardoor veel ruimte grote delen van de dag niet wordt gebruikt. Met de (her)introductie van de 'stede' worden de woonfuncties gereduceerd tot nissen waar ruimte en meubel samenvallen. De 'steden' zijn gepositioneerd aan een en dezelfde ruimte die telkens wordt opgeëist door de 'steden' die geopend zijn. Over het compacte stedenhuis heen is een glazen stolp geplaatst waarmee een configuratie ontstaat van een (formeel) binnen- en een (informeel) buitenhuis. In het buitenhuis, feitelijk de spouwruimte, ontstaat een conditie die het midden houdt tussen binnen en buiten en tussen huis en tuin. Een conditie op het snijvlak van akker en asfalt waar rood en groen samenvallen en waar de bewoner en tuinder dezelfde zijn.