Description

Het kruispunt als stedelijke atractie

 • Program
  Openbare ruimte en infrastructuur
 • Client
  Gemeente Winnipeg
 • Team
  Ekim Tan
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
 • In samwerking met
  Schout Hoppenbrouwers Groep
 • Lokatie
  Winnipeg (Canada) Portage Avenue - Mainstreet
 • Area
  4750 m2
 • Date
  2004-05-01

Het kruispunt Portage Avenue - Mainstreet vormt het centrum van de Canadese stad Winnipeg en wordt dagelijks gepasseerd door 92.000 auto's en bussen. De vraag is om van dit verkeersplein een representatief hart van de stad te maken. Allereerst is ervoor gekozen om het kruispunt te vervangen door een rotonde. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de verkeersafwikkeling, maar biedt tevens kansen voor een verblijfsruimte temidden van het verkeerstumult. Onder het huidige kruispunt bevindt zich een ondergronds concours voor voetgangers. Tussen de verkeersrotonde en het concours wordt ruimte gemaakt voor een tweede rotonde ten behoeve van een volautomatisch openbaar vervoersysteem (peoplemover). Een schelpvormig dek (dak) verbindt de rotonde op maaiveld met het ondergrondse plein. Op zonnigere dagen vormt deze met hout bekleedde schelp, als in het oog van storm, een aantrekkelijk plein waar het verkeer, bovenaan de rand, eindeloos voorbijdraait. De vorm geeft zelfs ook aanleiding om hier openlucht theater en cinemavoorstellingen te houden. Maar ook op minder goede dagen zal het komvormige plein beschutting bieden tegen de wind. Het plein brengt niet alleen licht en lucht in de ondergrondse winkelpassage, maar schept hier tevens zicht op de omringende hoogbouw, waardoor er ook ondergronds een 'sense of place' ontstaat.

Om de centrifugale werking en het belang van de rotonde aan te kondigen, wordt er een tweepersoons wolkenkrabber toegevoegd. In deze navel van de stad die wordt gedomineerd door generieke corporate commercie wordt exclusief voor inwoners van Winnipeg dit 'stadshuis' gerealiseerd als retraite voor alle Winnipeggers. Het gratis toegankelijke stadshuis verwerft als meest publieke en tevens als meest exclusieve plek in Winnipeg een bijzonder symbolische en collectieve waarde. Het individuele en persoonlijke karakter van het stadshuis komt tot uitdrukking in de architectuur die verwijst naar de rijkheid en introvertie van het rurale ommeland van Manitoba.