Description

Stadkantoor Rotterdam

 • Program
  Kantoorruimten met publieke balies, ceremoniële auditoria, geboorte kliniek, crematorium, partycentrum, hotel, winkels, restaurants
 • Client
  Gemeente Rotterdam, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting
 • Team
  Marco Vermeulen
  Theo Hauben
  Stefan Fremouw
  Jaap Bekkers
 • Lokatie
  Rotterdam, Rodezand
 • Area
  53000 m2
 • Date
  2001-12-01

Het tijdperk van secularisatie wordt gekenmerkt door een zoektocht naar ceremoniële handelingen die de religieuze rites kunnen vervangen. De kerk is gereduceerd tot een nostalgisch decor dat het hoogstens nog goed doet op trouwfoto's. Omdat het geloofshuis aan waarde inboet, groeit de behoefte aan een betekenisvol bezoek aan het stadhuis, waar een aantak belangrijke momenten in een mensenleven worden geformaliseerd. Het voorstel is om de ambtelijke machine van het stadskantoor uit te breiden met ceremoniële ruimtes, een partycentrum en een hotel. De baliefunctie blijft gehandhaafd en de burger kan zelf bepalen of en op welke wijze de formele gebeurtenis wordt ingewijd. De eventuele toespraak van een ambtenaar en het tekenen van de documenten kan desgewenst gevolgd worden door een receptie of uitmonden in een groot feest in een van de zalen van het aangrenzende partycentrum. Feestgangers die na afloop niet meer willen reizen,
of daartoe niet meer in staat zijn, kunnen direct overlopen naar het hotel. De ambtenaar, de ceremoniële ruimte, de feestzaal en de hotelsuite kunnen vooraf op basis van programmatische sequentie karakter geselecteerd worden. Iedere Rotterdammer ontleent in meer of mindere mate identiteit aan het Rotterdammer zijn. Het stadhuis is een plek waar de Rotterdammer een aantal keer in zijn leven moet zijn en waar het burgerschap vastgelegd is. Kan het dan ook de navel van Rotterdam zijn waar nieuwe burgers in het leven ontwaken bij een uitzicht op hun geboortestad? En mogen échte Rotterdammers hier uiteindelijk in rook opgaan waarna hun as bijgezet wordt in de skyline? Het gekozen programma vervult niet alleen een rol in een horizontale successie ten behoeve van de gemeentelijke ceremoniën. De verschillende
onderdelen zijn verticaal te lezen als autonome gebouwen die ook als zodanig bezocht kunnen worden. Behalve door een parkeergarage wordt het programma horizontaal gescand door een restaurant/kantine en omzoomd door specifieke dienstverlening en winkels (ritual retail) die in het Stadstimmershuis gevestigd zijn. Verschillende typen liften verzorgen, naast de verticale ontsluiting, de horizontale koppeling tussen de vier delen. De liften die het stadskantoor met de ceremoniële ruimtes verbinden kunnen zelf ook onderdeel worden van een ritueel.