Description

Schetsontwerp indoor wildwatercentrum

 • Program
  Wildwaterbaan, surfwave, skimboardbaan en kids lazy river, canyoning met bezoekersfaciliteiten
 • Client
  Stichting Rapid River Eindhoven
 • Team
  Stijn Kemper
  Marco Vermeulen
  Theo Hauben
  Sander Bouw
  Mario Casciu
 • In samwerking met
  Bureau Bouwkunde Rotterdam, Arup Amsterdam
 • Lokatie
  Situatieloos
 • Area
  11190 m2
 • Date
  2008-02-06

Het ontwerp is een architectonische en bouwkundige aanzet tot een prototype voor een overdekt watersportcomplex voor professionele en recreatieve sporters. Het bouwwerk is zonder situatie ontworpen en dient derhalve als model op verschillende locaties in Nederland toepasbaar te zijn. Het complex bestaat uit drie ruimtelijke componenten: het waterlandschap, het voorzieningengebouw en de overkapping. Deze gebouwdelen hebben alle drie een afzonderlijk architectonische expressie.

Het waterlandschap is de begane grondvloer waarin alle waterattracties zijn verwerkt. Dit landschap in onder te verdelen in twee verschillende sferen: 'adventure' en 'beach life'. Het 'adventure' landschap bestaat een wildwaterbanen (geschikt o.a. voor kano en kajak) en een Canyoningparcour (combinatie van klimmen, springen, glijden, abseilen en door water waden). De grootste attractie is de wildwaterbaan, deze is opgedeeld in een lang parcours voor de recreanten en een kort parcours voor de geoefende kanoërs. Het verval is bij beide banen gelijk waardoor de moeilijkheidsgraad varieert. De gebruikers van de wildwaterbaan en het Canyoningparcour zijn gekleed in lichaambeschermende kleding waardoor het niet nodig is om deze omgeving te klimatiseren, in principe heerst hier dus het buitenklimaat. Dit is in tegenstelling tot 'beach life' zijde. Hier zijn de attracties ondergebracht in een ruimte met een binnenzwembadklimaat. Gebruikers zijn nagenoeg altijd schaars gekleed in deze ruimte. In het 'beach life' landschap zijn de surfwave (kunstmatige golf), skimboard- baan (kunstmatige stroom) en kids lazy river (mini wildwaterbaan) gesitueerd. Alle waterattracties aan beide zijden worden zowel functioneel als in beleving aaneen- gesmeed door een materiaal (beton) van een kleur (blauw) tot een duidelijk landschap.

Op dit waterlandschap, tussen de twee klimatenzones, staat het gebouw met de droge voorzieningen, zoals entree, horeca, les- en conferentieruimtes. Deze ruimtes hebben een normaal binnenklimaat. De organisatie van het gebouw komt voort uit een logische opeenvolging van programma onderdelen en vanaf alle ruimtes heeft men zicht op het waterland- schap. Het dakterras biedt een goed overzicht op de wildwaterbanen en is een ideale plek om de wedstrijden te volgen. In materiaal- gebruik refereert het houten gebouw tegelijkertijd aan zowel een strandpaviljoen als aan een chalet. Hiermee probeert het gebouw een brug te slaan tussen de verschillende culturen in het complex.

Het waterlandschap en het voorzieningen- gebouw worden omhult door een seriematig geconstrueerde transparante stolp. De stalen draagconstructie wordt tevens gebruikt voor de Highrope Course. Gevels en dak worden bekleed met transparante kunststof platen waardoor het waterland- schap overdag zo veel mogelijk natuurlijk licht krijgt. Door de toegepaste breed- kapconstructie te laten verspringen per travee ontstaat er een heel sculpturaal daklandschap.