2017-09-01Souper #87

img

De laatste maandag van augustus was landschapsarchitect Steven Delva (Delva Landscape Architects) en stedenbouwkundige Marco Broekman (Marco Broekman Urbanism Research Architecture) bij ons te gast in restaurant Huson.

Steven en Marco hebben elk een portfolio met fantastische projecten, interessante studies indrukwekkende strategieën. Ogenschijnlijk eenvoudig wisselen zij tussen ontwerper, onderzoeker en ruimtelijk-strategisch denker. Het is dan ook niet vreemd dat zij ieder in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht diverse prijsvragen hebben gewonnen voor de ontwikkeling van nieuwe buurten of transformatie van bestaande industriegebieden tot bruisende stadswijken.

Naast al deze rollen zijn ze ieder ook nog eens ondernemers. Steven verhuurt een deel van zijn kantoorpand in Amsterdam als een luxe Bed & Breakfast en Marco zoekt regelmatig strategische samenwerkingen op met (inter)nationale partijen op zijn werkzaamheden uit te breiden. In crisistijd begonnen, maar door de juiste kennis en kunde nu beiden eigenaar van een solide bureau. Respect!

2017-07-01Souper #86

img

Jan Dekkers (ondernemer in de bouw) en Fenna Haakma Wagenaar (gemeente Rotterdam) waren onze gasten eind juni in restaurant Huson.

Jan is als constructeur afgestudeerd met als specialisatie prefabbeton. Hij begon zijn loopbaan als manager van een betonfabriek, erna volgende vele directeursfuncties bij verschillende bouwbedrijven (IBC, Heijmans, Hurks, Bruil). Op dit moment werkt hij aan verschilleden innovaties in de prefab-industrie.

Fenna is na haar omzwervingen bij OMA, Herzog de Meuron, SANAA en de gemeente Londen nu bij de gemeente Rotterdam werkzaam als stedenbouwkundige voor het centrumgebied.

Onze gasten hadden weinig gemeenschappelijk qua werk en persoonlijkheid. Jan is bescheiden en als technische man hoofdzakelijk bezig met bouwuitvoering. Fenna is onbescheiden en als ideeënvrouw werkzaam in een zeer vroeg stadium van het ontwerpproces.

2017-05-01Souper #84

img

Voor interessante gasten reizen we graag naar een andere stad. Voor Roel Vos (voormalig ambtenaar en politicus) en filosoof/ journalist Annemarie Kok verplaatsen we ons souper van Rotterdam naar Groningen. Inspirerend stad. Fijne mensen.

De manier waarop de afgelopen vijftig jaar aan Groningen is gewerkt lijkt bijzonder en consistent. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Eind jaren zestig en in de vroege jaren zeventig is een grote en radicale perspectiefwisseling geweest. Er werd op een andere manier gekeken naar de stad en stadsvernieuwing. Stadsontwikkeling werd toen op een nieuwe manier bedreven. Roel werkte bij de gemeente en samen met Max van de Berg gaf hij vorm aan deze dynamische ontwikkeling van de Groningen. Later was hij gedeputeerde bij de provincie en directeur van de Blauwe Stad.

Annemarie heeft recent een interessant essay geschreven over de rol van de politiek en politici in de stad. Kort door de bocht, zonder recht te doen aan haar genuanceerde essay, pleit zij voor een proactieve houding van bestuurders. Daarmee bedoelt absoluut niet een faciliterende overheid . Dit modieus jargon betekent in de praktijk een overheid die geen verantwoordelijkheid wil dragen, niet zorgzaam is en totaal geen eigen visie heeft. Een politiek die politici buitenspel zet en burgers tegen hun zin verbindt versterkt de samenleving niet, maar tast haar juist aan.

Met Roel als praktijkman en Annemarie als wetenschapper bespraken we het verleden en bediscussieerde we het heden de stad Groningen. In restaurant De Pijp werd duidelijk dat de specifieke lessen uit Groningen bijzonder waardevol zijn voor het denken over en het maken van de toekomstige stad in het algemeen.

2016-12-16Pilot p-Matching

img

Hoe wordt het juiste woonprogramma met de juiste partijen op de juiste plek geprogrammeerd? Dit vergt diepgaand inzicht op regionaal niveau en afstemming tussen de drie P's: Programma, Plek en Partijen. Als vervolg op de Atlas Slimme Verstedelijking brengt Agentschap Deltametropool samen met Bouwend Nederland, Provincie Zuid-Holland en HAU in P-matching deze elementen bij elkaar, aan de hand van gericht onderzoek en data-analyse. Dit jaar is een pilot uitgevoerd waarin deze methode is getest in de Zuidvleugel. Lees het verslag van deze pilot.

2016-03-14Souper #72

img

De laatste maandag van februari hebben we heerlijk gegeten in restaurant Huson met Nathalie de Vries (architect/ partner MVRDV) en Rients Dijkstra (stedenbouwkundige/ partner MAXWAN).

De discussie spitste zich toe op de 'Publieke architect'. Nathalie als voormalig Spoorbouwmeester en nu als voorzitter van de BNA, Rients als Rijksadviseur Infrastructuur & Stad en Hoogleraar Urban Design op de TUD hebben ruime ervaring met het vervullen van functies in het maatschappelijke veld. Zij vertelde ons dat bruggen slaan tussen marktpartijen, kennisinstellingen en publieke organisaties geen sinecure is. Het vertrouwen in architecten en stedenbouwkundige ontwerpers is schokkend laag.

Duidelijk deze avond werd dat het vertrouwen niet hersteld kan worden op de manier hoe we nu bezig zijn binnen de disciplines. De ‘Publieke architect’ heeft als zware taak om connectie te maken met alle andere partijen in de keten. Een nog zwaardere taak is haar eigen professie te openen voor de buitenwereld.