Description

Nieuwe plannen voor de oude Kuip

 • Client
  Rotterdamse Academie van Bouwkunst
 • Team
  Dennis Kaspori (The Maze Corporation)
 • In samwerking met
  Paul Kortooms, Roos Limburg, Michiel Moerland en Christian Rommelse (Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst).

  Grafisch ontwerp: PUNTPIXEL, Rotterdam
 • Lokatie
  Rotterdam
 • Date
  2011-12-01
 • Editors
  Theo Hauben, Dennis Kaspori
 • Publisher
  Eigen uitgave

Stedenbouwkundige processen worden steeds complexer. De ruimte is beperkt, het aantal betrokken partijen en belangen is daarentegen groot. De rol van de stedenbouwkundige ontwerper is daardoor aan verandering onderhevig. Dit project voor de Rotterdamse Academie van Bouwkunst had als doel om tot een nieuwe positie van de ontwerper binnen dat proces te komen.

Hoe kan dit beter dan door deze vraagstelling centraal te stellen binnen een onderwijsproject. Die kans kregen we van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Onder de titel Embedded Urbanism werd een team van studenten geformeerd dat zichzelf moest inbedden in een bestaand stedenbouwkundig proces. Het team kreeg de opgave om een pro-actieve ontwerppraktijk te ontwikkelen en moest haar eigen meerwaarde zien te definiëren.
De ‘oude’ Kuip werd als uitgangspunt genomen voor dit project.

Feyenoord en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Feyenoord ontstond op het Afrikaanderplein en heeft zichzelf altijd geprofileerd als een club van het volk. Maar de verhouding tussen deze twee partijen is al lang niet meer zo eenvoudig. Feyenoord is gegroeid en is groter dan Rotterdam. De club heeft een aanhang in heel Nederland en zelfs ver daarbuiten. Zij heeft zelfs de grootste aanhang van alle Nederlandse voetbalclubs. Feyenoord draagt Rotterdam uit buiten haar eigen stadsgrenzen.

Maar deze globale adhesie kan niet zonder lokale cohesie. Feyenoord en Rotterdam moeten deze verbinding niet alleen uitdragen maar deze ook intern blijven ontwikkelen en verstevigen.

De huidige plannen werden geanalyseerd, de belangrijkste stakeholders werden in kaart gebracht en naar hun mening gevraagd. Er werd gezocht naar de blinde vlekken, de knelpunten en de nog niet ontdekte mogelijkheden. Op basis van deze analyse werd gewerkt aan concrete ontwerpoplossingen om de oude Kuip een nieuwe plek te geven in de stedelijke dynamiek van Rotterdam-Zuid.

Binnen deze pro-actieve praktijk is het ontwerp geen product maar een proces. Het ontwerp dient als communicatiemiddel tussen de verschillende actoren. Het ontwerp als katalysator, of provocatie. Het gaat om het creëren van mogelijkheden in plaats van oplossingen.

Deze publicatie is de neerslag van dat proces. De getoonde ontwerpen moeten dan ook niet gezien worden als kant-en-klare oplossingen maar als ontwerpende verkenningen van het aanwezige krachtenveld.