2018-03-30Souper #92

img

Twee culturele ondernemers schoven in maart aan bij ons aan tafel: productontwerper Bertjan Pot en ruimtelijk ontwerper Ruud Reutelingsperger.

Bertjan Pot is als ontwerper waarschijnlijk het best bekend voor zijn Random Light (1999). Het licht begon als een materiaalonderzoek, dat in feite het startpunt is van elk product dat door Bertjan is gemaakt. Het resultaat is meestal een interieurproduct met een fascinatie voor technieken, structuren, patronen en kleuren. De meeste experimenten beginnen nogal impulsief door een zekere nieuwsgierigheid naar hoe de dingen zouden functioneren of hoe iets eruit zou zien. Van daaruit gaat Pot met fabrikanten uitdagingen aan om de mogelijkheden te verkennen en de grenzen een beetje te verleggen. De beloning voor elke uitdaging is nieuw.

Ruud Reutelingsperger is onderdeel van kunstenaarsgroep Observatorium, een studio voor kunst in de openbare ruimte en place-making in Rotterdam, opgericht in 1997. De partners van de maatschap zijn Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger, woonachtig en werkend in Rotterdam met achtergronden in beeldende kunst, architectuur, literatuur en onderwijs. Middels iconische architecturale kunstwerken en participatieprocessen verlenen zij nieuwe betekenissen en passend gebruik aan pleinen, parken, industrieterreinen of stadswildernissen in transformatie.

Het portfolio van beide ontwerpers is indrukwekkend. Maar de avond ging opvallend genoeg met name over ondernemerschap. Goede ontwerpers en een zakelijke houding gaan dus wel samen.

2018-01-31Souper #91

img

De eerste Souper van 2018 was met Oliver Thill (partner Atelier Kempe Thill) en Gert Jan te Velde (partner Van Schagen architecten).

Oliver is erg internationaal georiënteerd en realiseert woningbouwprojecten in Frankrijk, België, Duitsland en soms in Nederland. Gert Jan transformeert met name naoorlogse wijken in Nederland. Een mooi avondje woningbouw waarin Oliver en Gerd Jan vertelde over hun zorgvuldige manier van werken, de culturele inbedding van de ontwerpen en een liefde voor bouwtechniek. Een goed begin van 2018.

Elke maand nodigen Daan Bakker (Daf-architecten), Jeroen de Willigen (DeZwarteHond), Jasper de Haan (architect) en ik een aantal collegae of interessante mensen uit om samen te eten, te drinken en te discussiëren over ons vak, de stad Rotterdam en aanverwante zaken.

2017-12-16Souper #90

img

Het laatste souper van 2017 verliep niet helemaal zoals we hoopten. We verheugden ons op Hans Ibelings (The Architecture Observer) en Ed Taverne (emeritus hoogleraar geschiedenis van architectuur en stedenbouw aan de Rijksuniversiteit Groningen). Hans helemaal uit het koude Canada was erbij. Ed redde het helaas niet om vanuit he nabije Groningen af te reizen naar Rotterdam op 11 december jl. Canadese toestanden teisterede het land. Heel veel sneeuw maakten snel- en spoorwegen onbegaanbaar.

De grote hoeveelheden sneeuw buiten gaven ons aan tafel ook aanleiding om ons door Hans te laten bijpraten over Canada. Ik denk altijd dat dit land een soort ideale combinatie is van het goede uit Amerika en Europa, maar niets is minder waar. Hans vertelde ons met ter zake doende details over het leven is in dit immense land. Het land toch kapitalistischer en minder socialer dan je van een afstandje denkt te zien.

Hans is al een tijdje weg uit Nederland, maar hij houdt de omwikkelingen nauwgezet bij op ons vakgebied. Hij ziet van een afstandje de dingen wel scherp en gaf een heldere analyse op het architectuurklimaat hier, het verval van de betrokken instellingen en mogelijke oorzaken hiervan. We probeerde precies te duiden waar en wanneer dit is begonnen. Tegelijk relativeerde hij de problemen. In Canada gebeurt werkelijk niets interessant op het gebied van stedenbouw en architectuur verzekerde hij ons.

Met Ed erbij hadden we ongetwijfeld meer over het huidige discours gehad binnen de Nederlandse architectuurwereld en meer over hun gemeenschappelijke belangstelling voor Oost-Europa. De korte cursus over Canada had ik echter niet willen missen.

2017-11-01Souper #89

img

Eind oktober hadden wij een mooi Souper met Michiel Rexwinkel (oprichter Greenchoice/ investeerder groene energieprojecten energie) en Dirk Sijmons (oprichter/ partner H+N+S landschapsarchitecten). Nieuwe Energie was het thema van de avond.

Michiel Rexwinkel richtte met twee compagnons zestien jaar geleden energiebedrijf Greenchoice op. Hun ambitie was en is: een schonere wereld door het gebruik van duurzame energie. Greenchoice levert die energie, maar laat klanten ook zelf hernieuwbare energie opwekken. In 2002 kreeg de eerste klant zonnepanelen, in 2004 werd de eerste windmolen geplaatst (aan de A4 bij Schiphol, je kent ‘m wel, hij is nu meer zendmast dan windmolen). Na één jaar had Greenchoice 5.000 klanten, nu zijn dat er meer dan 400.000. Michiel is nog wel aandeelhouder maar werkt inmiddels buiten Greenchoice aan diverse andere groene energieprojecten, ook buiten Nederland.

Bij Dirk gaan ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek hand in hand. Binnen H+N+S richt Dirk zich de laatste jaren vooral op duurzame energie en de ruimtelijke consequenties en kansen daarvan. Onder aanvoering van hem verschijnt in 2014 de publicatie Landschap en Energie waarin de ruimtelijke consequenties van de overgang naar duurzame energie met behulp van een aantal scenario’s wordt onderzocht. Voor de Biennale 2016 onderzocht hij samen met diverse bedrijven en overheden onder de noemer '2050 An Energetic Odyssey’ hoe diepgaand de energietransitie van fossiel naar hernieuwbare energiebronnen feitelijk is.

Michiel en Dirk kende elkaar niet. Zonder ons vooraf te realiseren hadden we deze avond een ongekende hoeveelheid kennis aan tafel gebundeld over een nieuw energiesysteem. Michiel en Dirk vertelde ons met een aanstekelijk enthousiasme hoe we een slimmer en mooier land kunnen worden. Wij als gastheren werden er stil van.

2017-10-01Soupet #88

img

De laatste maandag van september waren twee consultants te gast Erick Haag (Haag Supply Management) en Erik Tetteroo (APPM Management Consultants). In restaurant Huson ging er een relatief nieuwe wereld voor ons open.

Erick en Erik hebben beiden een ontwerp opleiding gevolgd in Delft. Erick Industrieel Ontwerpen en Erik Architectuur aan de faculteit Bouwkunde. Zij vonden de processen in het ontwerpvak interessanter dan het scheppen van nieuwe producten en omgevingen. We hebben het gehad over het beroep adviseur in relatie tot ontwerper. Na deze avond weet ik zeker deze twee verschillende beroepsgroepen niet zonder elkaar kunnen. Een architectonisch of stedenbouwkundig ontwerp is niet altijd de oplossing van een probleem. Een proces heeft af en toe verbeelding nodig om de impact ervan te begrijpen. Ik geloof zelf dat een geniaal plan ontstaat uit een briljant proces.

Erick houdt zich nu met name bezig met energie en goederstromen van bedrijven en Erik is specialist in fietsmobiliteit. Ze zeggen beiden dat ze niet meer ontwerpen, maar deze onderwerpen bepalen in sterke maten de inrichting van de toekomstige stad. Dat kan geen toeval zijn.