Description

Ontwerplab Krimp Parkstad Limburg

  • Team
    Theo Hauben
  • In samwerking met
    Marcel Musch (BVR), Floris Cornelisse, Ninke Happel (Happel Cornelisse Architecten), Dennis Kaspori (The Maze Corporation), Marc Maurer (Maurer United Architects), Dirk Somers (Huis-Werk Architecten)
  • Date
    2008-05-14
  • Website

Met het project krimp als kans is Parkstad Limburg met gemeenten, corporaties, provincie en VROM op zoek naar handvatten om de krimp in de regio in goede banen te leiden. Wij hebben vier strategieën de buurt Heilust in Kerkrade west ontwikkeld: 1. Heiklust: ruimte voor eigen initiatief | 2. Heizorgt: ruimte voor kleinschalige zorg | 3. Heisport: ruimte voor sport | 4. Heibaan: ruimte maken voor infrastructuur.