Description

Ontwikkelingsvisie Doornbos Noord

 • Program
  Sloop etagewoningen, nieuwe gezinswoningen, ouderenwoningen en winkelvoorzieningen
 • Client
  Woningcorporatie WonenBreBurg
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  David Dooghe
  Peter Botz
 • In samwerking met
  Bureau Lofvers
 • Lokatie
  Breda, wijk Doornbos
 • Area
  34041 m2
 • Date
  2008-01-25

Op de schaal van Breda zijn een aantal grote transformaties gepland. Deze hebben betrekking op een betere positionering van Breda op internationale schaal. Een aantal van deze ontwikkelingen zullen effect hebben op de ontwikkeling van de wijk Doornbos en omgeving. De positie van de wijken Doornbos en Linie verandert door grootschalige stedelijke transformaties langs de Spoorzone en in het stadscentrum. Parallel hieraan speelt een stedelijke herstructureringsopgave van stadsdeel de Hoge Vucht, waar Doornbos en Linie onderdeel van uitmaken. De twee wijken nemen daarin door hun ligging een uitzonderlijke positie in. Beide wijken zijn door de ringweg gescheiden van de noordelijk gelegen naoorlogse wijken. Bovendien zijn ze kleinschaliger van opzet en gebouwd in de vroeg naoorlogse periode.

De positie van Doornbos in het licht van de verschillende ontwikkelingen is gericht op het behoud van bestaande kwaliteiten en het versterken daarvan. Veel grootstedelijke transformaties in de directe nabijheid, zoals de sloop en verstedelijking van vrijwel heel Linie, onderschrijven van de lokale kwaliteiten en het eigen karakter van Doornbos (eengezinswoningen, groene kaders, op zich zelfstaand) zijn de inzet voor de strategie om Doornbos te ontwikkelen als een laagbouwwijk. Deze typologie kan allerlei verschillende gedaantes aannemen en varieert in haar verschijningsvorm van een grote villa, eengezinswoningen, voorachterhuizen of een bungalowtype. Zo kan er een nieuwe groene woonbuurt ontstaan bestaande uit voornamelijk eengezinswoningen voor uiteenlopende doelgroepen van huidige bewoners en nieuwkomers. Gestreefd wordt naar een ruimtelijke saamhorigheid in een groene stedelijke wijk.

Voor de ontwikkeling van buurtvoorzieningen is een uitzondering op de gekozen strategie van laagbouwontwikkelingen. De nadrukkelijke wens om dit buurtcentrum als wijkwinkelcentrum te profileren vraagt om een meer uitgesproken aanpak. Dit gebouw moet met kop en schouder boven de wijk uitsteken. Derhalve is hier gekozen voor een hybride blok met voorzieningen en appartementen.