Description

Nieuwe markten voor Parkstad

 • Program
  Woonomgeving, werkomgeving en publiek domein
 • Client
  Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
 • In samwerking met
  Urban Unlimited, Telos, ZKA
 • Lokatie
  Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken
 • Area
  178480000 m2
 • Date
  2007-05-07

Volgens de Structuurvisie -Op hete kolen- blijft de ontwikkeling van Parkstad Limburg achter bij die van haar omgeving. Daar waar Maastricht zich sterk internationaal profileert, Aken opbloeit als 'Kompetenzraum für Hochtechnologie' en zich in Genk de logistiek en industrie sterk ontwikkelt, kampt de voormalige Oostelijke Mijnstreek nog steeds met een nijpende sociale problematiek, relatief hoge werkeloosheid, laag regionaal inkomen en wegtrekkende jonge bevolking. De eigen kracht wordt onvoldoende benut.

In een eerste analyse zijn de unieke karakteristieken van Parkstad onderzocht en benoemd welke nieuwe markten er zijn die zouden kunnen en willen investeren in Parkstad zodat die unieke kwaliteiten benut worden. Het voornemen is om met deze analyse belanghebbende marktpartijen te benaderen.