Description

Plan de campagne

 • Program
  Woonmileus en landschapontwikkeling
 • Client
  Architectuur Centrum Eindhoven, Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Peter Botz
  André van Lelth
  Joep Verheijen
  Mark Schrurs
 • In samwerking met
  -Scape
 • Lokatie
  Zuidoost Brabant
 • Area
  1458000000 m2
 • Date
  2005-11-10

Zuidoost Brabant heeft de ambitie om als Brainport de concurrentie aan te gaan met andere kennisregio's in Europa. Om te kunnen overleven moeten nieuwe bedrijven en kenniswerkers uit de hele wereld worden aangetrokken. Het succes van een Brainport wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van leven die wordt geboden. Uit onderzoek blijkt dat kenniswerkers over het algemeen op zoek zijn naar een rustige, veilige en groene woonomgeving.

Succesvolle innovatieve regio's in Europa en de Verenigde Staten afficheren zich zonder uitzondering nadrukkelijk met het landschap waarin ze gelegen zijn. Over het algemeen zijn dit kapitale landschappen, zoals de Alpen of de Middellandse Zee. Hoewel veel Nederlanders warme gevoelens koesteren voor het Brabantse landschap, is een concurrentiepositie op Europese schaal niet vanzelfsprekend. Wil Brainport slagen, dan zal naast kennisinfrastructuur, vooral in een aantrekkelijk woonlandschap geïnvesteerd moeten worden.

De bio-industrie is medeverantwoordelijk voor de teloorgang van het Brabantse landschap, maar met het vrijkomen van de Brabantse zandgronden kan een nieuw cultuurlandschap ontstaan, waarin een gewenste rurale woonidylle op grote schaal kan worden gehuisvest. De grootste uitdaging voor Zuidoost Brabant is om zoveel mogelijk woningen 'in contact te brengen' met een groene omgeving. Decennia van ruilverkaveling hebben geleid tot een gefragmenteerd boslandschap, waarin oneindig veel kleinere ruimtes zich schuilhouden. Deze bestaande bosfragmenten manifesteren zich samen als een uitgestrekt en complex landschappelijk bouwwerk, waarin de door bomen gevormde -kamers, gangen en nissen- in alle soorten en maten elkaar afwisselen. Het is daarom mogelijk aantrekkelijke groene woonmilieus te creëeren die bijdragen aan een verdere detaillering en verfijning van dit landschap. Gezocht moet worden naar mechanismen waarbij bouwen in het buitengebied betekent dat er tegelijkertijd aan landschap gebouwd wordt. Niet elders door middel van compensatiegroen, maar juist op de plek waar gebouwd wordt; daar waar bewoners er het meeste profijt van hebben.