Description

Randverschijnselen aan de grens

 • Program
  Nieuwe dorpsgezichten
 • Client
  AtelierOverijssel
 • Team
  Theo Hauben
  Marco Vermeulen
  Mario Casciu
  Thijs van Spaandonk
 • Lokatie
  Losser, De Lutte
 • Area
  760000 m2
 • Date
  2007-10-30

Voor automobilisten die via de A1 de grens tussen Nederland en Duitsland passeren is De Lutte het laatste of het eerste dorp op Nederlands grondgebied. De A1 biedt de Lutte via de aansluiting op de provinciale weg naar Oldenzaal uitstekende bereikbaarheid, maar veroorzaakt tevens veel geluidsoverlast. Daarnaast worden de groeimogelijkheden van het dorp beperkt. De snelweg en de provinciale weg lopen dicht langs het dorp en er is een soort bufferzone ontstaan waarvan een deel wordt gevormd door een geluidswal. In de rest van deze zone, feitelijk de dorpsrand, bevinden zich een aantal oude en nieuwe bedrijfslocaties die op zijn zachtst gezegd weinig toevoegen aan het dorpsgezicht. Doordat De Lutte zich afkeert van de infrastructuur staat het ook met de rug naar het mooie, licht glooiende essenlandschap dat het dorp omringt. Juist in deze hinderzone liggen er echter ook kansen voor aansluiting met het landschap.

Ons voorstel is om De Lutte nagenoeg volledig te omzomen met een aarden wal waarin zich functies bevinden die zich normaliter moeilijk verhouden met de schaal van het dorp, maar wel van economisch belang zijn. De manier waarop dit gebeurd is verschillend en afhankelijk van de functie en de locatie. In de nieuwe, groene dorpsrand is op deze wijze ruimte voor kantoren, logistieke bedrijven, intensieve veeteelt, maar ook voor "grondgevormde" woningen. De wal waarborgt de rust en de intimiteit in het dorp en biedt vanaf hoogte zowel zicht op het dorp als op het omringende landschap.

Met de omwalling wordt ook een andere opgave in De Lutte geadresseerd: namelijk de aansluiting tussen het bestaande dorp en het Luttermolenveld, een belendend park met recreatiewoningen. Nu recentelijk permanente bewoning hier is toegestaan, dienen beide dorpshelften ook nog mentaal aaneengesmeed te worden. De nieuwe dorpsrand omkadert beide dorpshelften en wordt bekroond met een wandelroute waar oude en nieuwe dorpelingen een "ommetje" maken en elkaar treffen.