2019-05-29Souper #101

Souper #101

De laatste maandag van mei hebben we de draad weer opgepikt met een nieuw Souper en twee interessante gasten. Onderzoekster Beitske Boonstra en moderator Bart Cosijn legde ons haarfijn uit wat participatie betekent en wat we eraan hebben.

Dr. ir. Beitske Boonstra is oprichter van het onderzoeks- en adviesbureau BecomingPlanner. Daarnaast is zij parttime wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke). Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven in het ruimtelijke domein, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, en bijbehorende governance-capaciteiten. Beitske behaalde haar Master in Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft (2005) en haar PhD in Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Utrecht (2015). Haar dissertatie getiteld “Planning Strategies in an Age of Active Citizenship: A Post-structuralist Agenda for Self-organization in Spatial Planning” gaat in op de opkomst van burgerinitiatieven in ruimtelijke ontwikkeling en onderzoekt de consequenties die dit heeft voor de rol van ruimtelijke planners. Van 2006-2016 werkte Beitske als onderzoeker/ adviseur bij TNO Strategie en Beleid, waar zij onderzoek deed op de raakvlakken tussen ruimte, economie, technologie en procesinnovatie, en leer- en innovatieprocessen voor overheden organiseerde. Beitske is gastdocent aan meerdere Nederlandse universiteiten, regelmatig spreker op nationale en internationale conferenties en columnist voor Archined.

Ir. Bart Cosijn is gespreksleider, dagvoorzitter en Urban Dialogue expert. Bart studeerde cum laude af als architect aan de de Technische Universiteit Delft. Na 2 jaar werken bij architectenbureau Rijnboutt bleek de interactie tussen mensen hem meer te boeien dan die tussen baksteen en beton. In 2008 startte hij daarom zijn eigen praktijk voor het modereren van publieke bijeenkomsten en debatten, participatietrajecten en rondetafelgesprekken. Daarnaast adviseert Bart door het hele land overheden over participatie en democratie en verzorgt hij regelmatig trainingen in gespreksleiding. Bart is initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Burgertop Amsterdam en was eerder o.a. hoofdredacteur van Ruimtevolk, Debatcoördinator Beroepsvereniging BNSP en Lid adviesraad ‘Burgerbetrokkenheid en Participatie’ in Amsterdam.

Ik dacht dat burgerinitiatieven en participatiemaatschappij maatschappelijke fenomenen zijn van nu. Beitske en Bart maakt als snel duidelijk dat dit niet het geval. Met gildes en waterschappen zijn eeuwen geleden al maatschappelijke organisaties opgericht met een gemeenschappelijk doel waar mensen zich bij konden aansluiten. In onze complexe samenleving weten mensen zich opnieuw te organiseren, nu rond een bepaald thema, een bepaalde locatie of een afgebakend onderwerp. Dat is een positieve ontwikkeling en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid. Tegelijk ontstaan hierdoor nu ook veel situaties waarin mensen of partijen tegenover elkaar komen te staan. Eigenbelang versus maatschappelijke noodzaak is bijvoorbeeld snel een issue. Professionele kennis en kunde versus onderzoek van leken en intuïtieve gedachtes voed vaak het wederzijds wantrouwen. Bewust of onbewust lijken politiek en burgers alleen te handelen vanuit een verworven positie. Democratische processen en burgerparticipatie staan derhalve nog veel te veel tegenover elkaar. Beitske en Bart hebben ons geduldige uitgelegd dat deze twee organisatievormen elkaar juist goed aanvullen. Zij werken er beide elke dag hard aan om dat aan anderen duidelijk te maken.