2018-10-01Souper #97

Souper #97

De laatste maandag van september waren twee klimaatmannen bij ons te gast. Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde EUR) en Hans Bolscher (adviseur en bestuurder bij allerlei initiatieven op het gebied van klimaat, nieuwe energie en groene financiering) gaven ons inzicht in het krachtenveld van een veranderende samenleving.

De agenda’s van Jan en Hans zijn gelijk: we moeten naar een gezonde, eerlijke en duurzamere samenleving. Jan en Hans denken echter totaal verschillend over hoe we dit voor elkaar moeten krijgen en hoe snel dit kan.

Hans, ex artsen zonder grenzen, ex directeur Max Havelaar, ex directeur IND, ex directeur Klimaat op het Ministerie van Economische Zaken en tegenwoordig fulltime klimaatadviseur bij o.a. Trinomics zoekt naar oplossingen die direct resultaat opleveren. Zo’n oplossing is niet per se interessant voor de langeretermijn, maar brengt dingen in beweging en maakt dingen los. Indien het publiek en de politiek er klaar voor zijn kan een volgende stap gezet worden. De manier van werken is: goed communiceren, onderzoeken en afstemmen van een probleem en een oplossing om vervolgens het volgende probleem weer op te pakken.

Jan, van origine een wiskundige, analyseert snel en zorgvuldig en onderbouwt zijn gedachtengoed met modellen. Deze zijn niet zomaar te weerleggen. Hij gaat alleen voor oplossing die ook op langeretermijn waarde hebben. Geen tussenoplossingen, maar meteen de juiste oplossing voor het juiste probleem. Hij start onderzoekscentra op diverse universiteiten, is betrokken bij bewegingen als Nederland Kantelt en Urgenda en is partner bij een nieuwe zorgverzekeraar. Hij is op deze manier niet alleen een prediker van een nieuw tijdperk, maar ook als onderzoeker, netwerker en ondernemer op zoek naar nieuwe kennis en (business)modellen.

Het was een bijzondere aangename avond bij restaurant Huson. Het krachtenveld bij bijvoorbeeld de energie-, voedsel-, bouw en zorgsector werd ons langzaam duidelijk deze avond. Complexe probleem werden met enthousiasme aan ons uitgelegd. Mogelijke oplossingen(srichtingen) werden nog enthousiaster gedeeld door onze gasten. Transitie is leuk!