2018-09-01Souper #96

Souper #96

Onderneemster Sabine Biesheuvel (algemeen directeur Bluecity) en wetenschapper Jan Willem van der Schans (Wageningen Economic Research) schoven eind augustus bij ons aan in restaurant Huson.

Sabine studeerde antropologie aan de UVA en werkte daarna o.a. als senior social business consultant. Zij is één van de initiatiefnemers en algemeen directeur van Bluecity ‘een zwembad vol mogelijkheden, een speeltuin voor circulaire bedrijven, waar we met brein, ballen, lef en lol afkoersen op ’n economie waarin afval niet bestaat’. Ze heeft enorme ervaring met het opzetten van structuren die de sociale impact vergroten en tot die tot een interessante business leiden.

Jan Willem studeerde aan de Erasmus University Rotterdam en aan The London School of Economics. Hij is senior bedrijfskundig onderzoeker bij het Wageningen Economic Research (het voormalige Landbouw Economisch Instituut). Jan Willem koppelt wetenschappelijke kennis aan praktijk trajecten en vice versa. Hij werkt vaak met beleidsambtenaren op lokaal en provinciaal niveau, maar ook met ondernemers in het voedselnetwerk van producent tot consument om ketens te verkorten en meer vraag gestuurd te maken.

Ideologie, wetenschap en business wisselende elkaar af in het gesprek in relatie tot cirkeleconomie, duurzaamheid, voedsel en stadsontwikkeling. Willem vertelde ons dat wetenschappers en ondernemers moeite hebben met elkaar. Hij functioneert tussen deze gebieden en moet zich continu verantwoorden aan beide kanten. Er ontstaan wel nieuwe ontwikkelingen, maar het duurt erg lang. Sabine bewijst dat ideologie en ondernemen goed samengaan. Bluecity is een slim concept met een zorgvuldige uitvoering en, niet onbelangrijk, het plezier dat de betrokken mensen hebben met het project. Intelligentie, doorzettingsvermogen en geduld zijn de drie belangrijkste eigenschappen van Sabine en Jan Willem.