2018-07-01Souper #95

Souper #95

De landschapsarchitecten Deborah Lambert (Felixx) en Harro de Jong (Buro Harro) waren eind juni te gast bij ons.

Met landschapsarchitecten heb je al bij voorbaat een goede avond. Ze zijn breed georiënteerd, intelligent en onwijs aardig. Deborah en Harro bevestigen dit beeld en in restaurant Huson hebben we dan ook een mooi gesprek bij een mooi diner.

De benadering van beide bureaus verschilt enorm. Felixx is erg internationaal georiënteerd. Deborah participeert met haar bureau vaak in internationale ontwerpteams. Ze winnen ook met enige regelmaat een tender. Grote thema’s als energie en de wateropgave pakken zij op met ambitieuze ontwerpoplossingen. Ze onderzoeken landschapsarchitectuur als een pragmatische utopische praktijk

Harro werkt met Buro Harro juist (bijna) alleen in Nederland en hij is meer van de actie in het hier en nu. Na een scherpe analyse en een helder concept wil hij het liefst direct beginnen met het creëren van plekken die meer betekenis geven aan het publieke domein of een private woonomgeving. Zijn betrokkenheid met zijn projecten gaat ver. Met veel energie en enthousiasme initieert hij ook eigen projecten in en rond zijn thuisbasis Arnhem.

In onze verstedelijkende wereld neemt betekenis van een landschapsarchitect sterk toe. Het was interessant om te horen hoe Deborah en Harro met duurzame, functionele en mooie leefomgevingen deze rol ook overtuigend claimen.